“มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้” ยกของดีเมืองตราดเข้าถึงคนกรุง    จังหวัดตราด โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด และภาคีด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้” ยกขบวนสินค้า OTOP สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว ของดี สินค้าเด่นประจำจังหวัด พร้อมชูอัตลักษณ์ความเป็นเมืองตราด ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จัก มุ่งเป้าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัด ระดับภาค ไปสู่ระดับประเทศ

      นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยว และมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม มีรูปแบบกิจกรรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

  สำหรับการจัดงาน มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็นการจัดงานเปิดตลาดภูมิภาค เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น มีประสบการณ์ในด้านการตลาด และนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพ  ให้มีความสามารถในการแข่งขันต่อไป

  ที่สำคัญยังจะทำให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ได้เห็นสัมผัสกับความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด รวมถึงผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ของจังหวัดตราดที่ขึ้นชื่อ ของดีสินค้าเด่นจากผู้ประกอบการโดยตรง สิ่งเหล่านี้จะเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จัก เป็นการเสริมศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ให้กลับมาคึกคักเป็นการเพิ่มทางเลือกการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ หรือแบบผสมผสาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กันอีกทางหนึ่ง

         ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จาก กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มสัมมาชีพ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี หน่วยงานของเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 100 ราย อาทิ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ชวนชิม โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพที่ระลึกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดตราดให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชมงานได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่สวยงามที่แสดงถึงกลิ่นอายความเป็นเมืองตราด    

       กิจกรรมการสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย จำหน่ายสินค้านาทีทอง ลุ้นรับของรางวัล และการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง โดยงานมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562 ลานอเนกประสงค์ชั้น  2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

     รองผู้ว่าฯ ตราด กล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งตั้งใจให้เป็นที่ศูนย์ราชการนั้น เล็งเห็นว่า ที่นี่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย และมีกำลังซื้อ เมื่อเราเอาของดีของจังหวัดตราด มาเปิดตลาดให้ได้จับจ่ายกันถึงที่ เป็นการเข้าถึงผู้บริโภคและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดด้วย  ที่สำคัญราคาสินค้าที่จำหน่ายก็ไม่ได้แตกต่างกับราคาที่ขายในพื้นที่เลย ซึ่งเราพยายามจะทำการตลาดในรูปแบบ 5 แบบ คือ Product, Person, Price, Place, Promotion

    สำหรับสินค้าของจังหวัดตราดที่นำมาจำหน่ายยังศูนย์ราชการ มีความหลากหลาย ทั้งอาหาร ของใช้ ของแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้จักสินค้าของจังหวัดมากขึ้น

   นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดตราด กล่าวอีกว่า ของดีของชุมชน มีความหลากหลาย และแต่ละที่ก็แตกต่างกัน ซึ่งทางหน่วยงานพยายามจะพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนั้นสร้างจุดเด่นในของที่มีคุณ เพิ่มคุณภาพให้ตามมาตรฐานและเป็นยังจะเป็นการดึงนักท่องเที่ยวให้รู้ลึกเมื่อเข้าถึงชุมชนว่าสินค้าแต่ละอย่างทำอย่างไร เห็นถึงและเรียนรู้นวัตวิถีของชุมชน อย่างแท้จริง 

    สินค้าของชุมชนที่เข้าสู่OTOPมีอหลายชนิดตั้งแต่ระดับไม่มี 3 ดาวจนถึง 5 ดาว โดยมีทั้ง 300 กว่ากลุ่มOTOP ซึ่งที่ได้รับการจากลูกค้าก็มีจำนวนมาก  รายได้ของสินค้าOTOP อยู่ประมาณ 900 ล้านบาทต่อปี

“จังหวัดตราดมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและยังอุดมสมบูรณ์ มีอาหารทะเลสดใหม่ มีสินค้าแปรรูปจำนวนมาก มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบนวัตวิถี ซึ่งการเดินทางถือว่าสบายมาก มีถนนที่เป็น4เลน สะดวกสบาย และยังสามารถเดินทางได้ทางเครื่องบิน ซึ่งขณะนี้มีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ลงที่จังหวัดตราด สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดตราดในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านกว่าคน คิดเป็นรายได้ 19,000 ล้านบาท โตประมาณ 5 % “

ในปี2562 จังหวัดตราดกำหนดจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้และของดีเมืองตราด รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดและสร้างช่องทางการตลาดให้กับชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการ OTOPจ.ตราด ซึ่งเชื่อมั่นว่านอกจากเยาวชนที่มาแข่งกีฬาแล้ว ผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาดูแล ซึ่งคาดว่าจะทำให้ยอดจับจ่ายของจังหวัดตราดมีเพิ่มมากกว่าเดิม

รองผู้ว่าฯตราด กล่าวทิ้งท้ายว่า   การทำเส้นทางท่องเที่ยวบนฝั่ง 5 เส้นทาง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะ ประกอบด้วย 1.เส้นทางตามรอยประวัติศาสตร์เมืองตราด-แหลมงอบ 2.กินอิ่ม นอนอุ่นในเมืองตราด 3.ตำนานอัญมณีอำเภอบ่อไร่ 4.สุดทางบูรพาอำเภอเขาสมิง-แหลมงอบ 5.เส้นทาง R10 โรดออฟ พาราไดซ์

      จังหวัดตราดมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานทีท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ 52 เกาะ เป็นการท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ตลอดจนการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาสัมผัสวิถีชาวตราดทั้งจากในงานนี้ที่เรานำมาแค่บางส่วน และเชิญไปเที่ยวจังหวัดตราด เมืองสุดแดนบูรพา