ประกาศ!! ผลการประกวดไวรัล คลิป more fun@ตะวันออก more fun@ตะวันออก ภายใต้แนวคิด  "สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร" ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562   จังหวัดฉะเชิงเทรา   1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล ทีมเด็กหลังห้อง : ชื่อผลงาน  เที่ยวกันยัง ฉะเชิงเทรา https://drive.google.com/drive/folders/12eRKVQR9_zyC58wgKiB3sIu1EhEs5lui?usp=sharing   2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล คุณรังสรรค์ พลอยสด : ชื่อผลงาน  สัมผัส-ฉะเชิงเทรา https://drive.google.com/drive/folders/1KCSF_j72SM3BDQM10EV4xPAyn8cVrXjA?usp=sharing   3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล ทีม NThouse : ชื่อผลงาน  One day in ฉะเชิงเทรา https://drive.google.com/drive/folders/1-4rq8dLUqatnlLFdxxvTpKiFtaLFmlVv?usp=sharing   4. รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล ทีมDreamteam : ชื่อผลงาน  มิตรภาพและการเดินทาง https://drive.google.com/drive/folders/13a1jUnT9zQ1SA7nqn4NIMtfo4kbfwASP?usp=sharing   จังหวัดสระแก้ว   1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล ทีม y n easy : ชื่อผลงาน  ดินแดนที่น่าหลงใหล https://drive.google.com/drive/folders/1_8p8VTcoD9zda3_uubGDQfwq4Hct0J5i?usp=sharing   2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล คุณศุภนิตา  ศรีเจริญชัย : ชื่อผลงาน  สระแก้ว Daily https://drive.google.com/drive/folders/1N91YTfKKW_S1Sr3Ige4nDEz8PqSHJNN2?usp=sharing   3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล ทีม The Superproductionmans : ชื่อผลงาน  เจ้าฉ่ำ ช่วยด้วย!!! https://drive.google.com/drive/folders/1m7bSQIvtDWJ0LiCVDDiX9Gnx7iQEBLm2?usp=sharing   4. รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล ทีมสระลอยแก้ว  : ชื่อผลงาน  Sakaeo Thai Style https://drive.google.com/drive/folders/1BBA_d85fksAfeLWyz-7Bb9c2PpWa_90V?usp=sharing