เรือยาวประเพณี ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตรอุทยานนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน "เรือยาวประเพณี" จังหวัดกำแพงเพชร ที่จัดขึ้นบริเวณลำน้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตรอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย โดยจัดการแข่งขันเรือยาว และส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงประชนในจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

 โดยก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดขบวนแห่ธงประจำจังหวัด และถ้วยรางวัลประเภทต่างๆไปตามถนนเลียบลำน้ำปิง จาก หน้าโรงเรียนอบจ.กำแพงเพชร ไปยังท่าน้ำ ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้ารอร่วมชมการแข่งขันเรือยาวกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีในครั้งนี้เป็นการนำกลับมาจัดขึ้นอีกครั้ง หลังจากปล่อยให้ว่างเว้นไปนานถึง 6 ปี และถือเป็นครั้งแรกที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้จัดขึ้น หลังจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด มีการแข่งขันเรือยาว 55 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ //เรือยาว 30 ฝีพาย จำนวน 16 ลำ //เรือยาวท้องถิ่น 12 ฝีพาย จำนวน 12 ลำ และการแข่งขันเรือยาว 7 ฝีพาย จำนวน 12 ลำ

ทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงร่วมชมและเชีย การแข่งขัน "เรือยาวประเพณี" จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณลำน้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตรอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร