เปิดงานเทศกาลข้าว 4 ชาติพันธุ์และของดีบ้านฉันจังหวัดปทุมธานีวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเปิดงานเทศกาลข้าว 4 ชาติพันธุ์และของดีบ้านฉัน จังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารจากข้าว ๔ ชาติพันธุ์และของดีบ้านฉัน จังหวัดปทุมธานี” ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

เพื่อนำเสนอความหลากหลายของอาหารพื้นบ้านเมืองปทุมธานีที่ผลิตจากข้าว อันเป็นเสน่ห์ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละชาติพันธุ์มาจัดแสดงและจำหน่าย รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา และการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นของดีของจังหวัดปทุมธานี

โอกาสนี้วัฒนาธรรมจังหวัดปทุมธานียังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคัดสรรค์เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ :กระเป๋าผ้าใยบัวหลวง โดย นางสุภัชชา ลิมติยะโยธิน

2. ผลิตภัณฑ์ ฟ๊ะเปิงตาว ก๋วยเตี๋ยวมอญ โดย สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดปทุมธานี

3. ผลิตภัณฑ์ สี่สหายท้ายเกาะ โดย ครัวริมน้ำท้ายเกาะ

4. ผลิตภัณฑ์ ข้าวแช่ครูวันโชค โดย นางวันโชค พัชรมุกดากรณ์

5. ผลิตภัณฑ์. โคมไฟพวงมะโหด โดย นางเพ็ญพิชญา เจริญพงษ์

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และการบริการให้แก่ผู้ประกอบการและผู้แทนชุมชนต่างๆมาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม

โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 80 คน ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมและนำมาจำหน่ายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ในงานนี้