พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี รับรางวัลกินรี ครั้งที่ 12วันที่ 27 ก.ย.62 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ดีที่สุดเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยมีดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้มอบรางวัล ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม สินค้าการท่องเที่ยวเพื่อไปนำสู่ ความเป็นมาตรฐานสากล และการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันจึงได้จัดทำโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นประจำ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี นั้น เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้าการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน (Beyond Standard) ซึ่งมีบทบาทในการเป็นคู่คิดและเพื่อนร่วมงาน (Partner) ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอด ขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี

สอบถามการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทางโทรศัพท์ 0-2529-2212-3 087-3597171 facebook.com/wisdomkingfan www.wisdomking.or.th