“รมช. พาณิชย์” ลุยถิ่น “ปลาแรด” ลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี หารือขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนด้วย GIนายวีรศักดิ์หวังศุภกิจโกศลรัฐช่วยให้กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก สินค้าพิเศษเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

นายวีรศักดิ์หวังศุภกิจโกศลรัฐช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา รถไฟสะตอกรังอุทัยธานีเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ที่มีอาวุธของจังหวัดอุทัยธาน

ในขณะนี้กระทรวงการคลังได้รับใบอนุญาตให้ใช้สิทธิในการออกใบขับขี่เพื่อการกุศล แต่อย่างใด ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการค้าบริการและทรัพย์สินทางปัญญาจากภูมิภาคสู่ตลาดการค้าเสรีในกลุ่มจัง วัดภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรกำแพงเพชร) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการยุคใหม่ในกลุ่มจังหวัดข้างต้น

นายวีรศักดิ์เปิดเผยว่า“ จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่ากลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตเป็นระบบที่มีคุณภาพที่โดดเด่น ไม่เพียง แต่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อปลาที่นุ่มนวลและรสชาติหวานอร่อยเท่านั้นที่สามารถดึงดูดลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่วิถีชีวจิต ชุมชนชาวประมงที่มีเสน่ห์ประกอบกับการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นของผู้ประกอบการในประเทศยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและนำรายได้มาสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง” พาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์ GI ในเชิงพาณิชย์ ผู้ขายในพื้นที่เช่นเชิญร่วมออกบูธขายสินค้าในงาน GI ตลาดการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆอย่างมากมายเราจะส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มยอดขายให้กับชุมชนมากขึ้นและมากขึ้นด้วยการขยายช่องทางการตลาดการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการในประเทศคู่ค้าหรือการพัฒนาธุรกิจเชิงท่องเที่ยว เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่โดยอาศัยองค์ความรู้และการดำเนินงานแบบบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงพาณิชย์มาใช้ให้เกิดป ราโยธินผู้สูงอายุชุมชนและทีมงานจากกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาและพร้อมใช้งานในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาช่วยและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป” นายวีรศักดิ์กล่าวเพิ่มเติม

# วีรศักดิ์ดูแล

#WeerasakTakeCare