จัดงาน 2019 ASEAN (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIRสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน - สากลเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดจีนจับมือเขตปกครองซ่านเซาประชาชนจีนจัดงาน 2019 อาเซียนจีน (กรุงเทพฯ) นำเข้าและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์งานมหกรรมแสดงสินค้าไทย และจีนส่งออกครั้งที่ 9 ที่อิมแพคเมืองทองธานีรวบรวมสินค้าเวียตนาม 1,000 รายการจัดเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียมีการจัดแสดงสินค้าจีนที่มีคุณภาพและมีช ่อเสียงกว่า 10 มณฑลและจัดแสดงสินค้าไทยที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพในการขยายสู่ตลาดจีนจำนวนกว่า 200 บูธโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมเข้าร่วมงานกว่า 10 000 คนกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน - สากล (AITIA) ร่วมกับหน่วยงานจีนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของคณะกรรมการ (CCPIT) ของมณฑลต่างๆและหน่วยงานภาครัฐในประเทศจีน มณฑลกานซูมณฑลหูหนานและมณฑลเจียงซีเจียงจัดงาน 2019 อาเซียน (กรุงเทพฯ) จีนสินค้านำเข้าและส่งออกยุติธรรมหรืองานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกครั้งที่ 9 โดยได้รับสินค้า ว่า 1,000 รายการจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 6,000 ตรม. รับผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งออกทั้งไทยและจีนโดยได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาลจีนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการผลิตสินค้าของผู้ผลิตหลายแห่งในประเทศจีน

นายอู๋จื้ออี้หนายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชีย - สากลเปิดเผยว่าสมาคมได้จัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกหรือ ACIEC เป็นประจำทุกปีโดยได้รับการจัดระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมการจัดระเบียบเมืองทองธานีจัดแสดงครั้งที่ 9 โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงสินค้าจีนที่มีคุณภาพและมีจำนวนมากกว่า 10 มณฑล งสินค้าไทยและสินค้าจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพในการขยายสู่ตลาดจีนรวมทั้งสิ้นกว่า 200 บูธ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมเข้าร่วมงานกว่า 10 (การจับคู่ทางธุรกิจ) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการโจมตีทางธุรกิจร่วมกันและเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในการขยายตลาดไปสู่ประชาชนจีน ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเอเชียแปซิฟิกสินค้าที่นำเข้ามาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน การอนุรักษ์พลังงานและยานยนต์การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาและยารักษาโรคการแพทย์แผนจีนการดูแลสุขภาพและการบริการ วันนี้มีทั้งการจัดสัมมนาให้ความรู้ทางด้านการค้าการลงทุนและการเตรียมคว มพร้อมสู่ตลาดจีนและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (การจับคู่ธุรกิจ)

โดยวันที่ 8 พ.ย. 2562 จะมีการสัมมนา“ การเข้าร่วมทางด้านการค้าและการลงทุนไทย” โดยนายซวนหยงผู้อำนวยการสำนักการค้าโลกด้านการค้าและการลงทุน กัวแก๊งรองนายกรัฐมนตรีเมืองเกียวโตมณฑลเหลียวหนิงมณฑลเหลียวเหอ 2562 ช่วงเช้าจะมีการสัมมนา "รู้ก่อนรุ่งอรุณก่อนติดความรู้สู่ตลาด E-Commerce จีน" การบรรยายเรื่องโดยคุณสนธิ์ศรีดารณพนธ์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“ ติดอาวุธ AI เพื่อก้าวสู่ความสาเร็จขององค์กร” โดย มีประเด็นต่าง ๆ เช่นนวัตกรรมคลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse) นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดเก็บและขนถ่ายสินค้าได้อย่างลงตัว อัตราการหมุนเวียนสินค้าสูงขึ้นระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าออนไลน์ได้รับอาลีบาบาอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซ Smart Logistics ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่ใช้ในคลังสินค้าของ ALIBABA นวัตกรรมคลังสินค้า ไร้คนขับระบบอัจฉริยะในการจัดเก็บและบรรจุสินค้าจานวนมากด้วยหุ่นยนต์การปรับใช้ Alibaba E-Commerce Smart Logistics Model พร้อม SME และการประยุกต์ใช้ AI ในธุ กิจสมัยใหม่บรรยายโดยคุณอนุชิคนาคกล่อมกรรมการผู้จัดการ บริษัท Sensornic จำกัด

วันที่ 10 พ.ย. 2562 จะมีการสัมมนา "เตรียมความพร้อมติดอาวุธสู่ตลาดจีน" บรยายโดยนายทศพลทรวงแสวงอาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจีน บริษัท SICHUAN RTKH ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (เฉิงตู, จีน) จำกัด จากนั้นจะทำการบรรยายในหัวข้อ“ ติดอาวุธ ด้านเครื่องหมายการค้าจีน” โดยที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรับนักธุรกิจไทยและจีนที่ได้มีโอกาสทำความเข้าใจการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเจราจาธุรกิจร่วมกันเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนร่วมกันระหว่างนักธุรกิจไทยและจีนในการขยายตลาดการค้าประชาชนจีนและภูมิภาคอาเซียน จะมีพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกครั้งที่ 9 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น.