วช. เปิดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ชูแนวคิด “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค”
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)”

เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดหลัก“

งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม” พื้นที่ทางเศรษฐกิจ” โดยเชื่อมโยงเส้นทางแห่งการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์ทางเศรษฐกิจ - อินโดจีน - เมาะลำไยระเบียงเศรษฐกิจ (LIMEC) ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2563 อาคารหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ลำรางทุ่งกะโลจังหวัดอุตรดิตถ์รับทราบการวิจัยว่าด้วยการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของรัฐจัดงานมหกรรมงานวิจัยงา วิจัยส่วนภูมิภาคในครั้งนี้เป็นการขยายผลงานการศึกษา”

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)” ไปสู่การจัดเวทีระดับภูมิภาคเพื่อสร้างแรงผลักดันนักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาคที่ได้รับผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มงานวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจัยในภาคเหนือได้รับผลงานวิจัยนักวิจัยและผู้ให้บริการการวิจัยมากขึ้น 

การจัดงาน” งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ลำปางผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ เรื่อง“ การขับเคลืนวัตกรรมเพื่อสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจภูมิภาค”

โดยนายธนากรอึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และรองศาสตราจารย์ดร พิทยานุกูลหัวหน้าสภาดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แจ้งการจัดแสดงนิทรรศการภายในงานนิทรรศการการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานวิจัยจำนวน 100 ผลงานการสัมมนาและการประชาสัมพันธ์ และแปรรูปมะขามหวานคบเค็มเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงเชิงพาณิชย์ ูปสับปะรดครบวงจรเทคโนโลยีแปรรูปกาแฟวนเกษตรเทคโนโลยีลางสาดลายเซ็นเป็นต้น