สมาคมบลูคาร์บอน รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง 05 มีนาคม 2563 กรุงเทพฯ –นายคณิน แก้วอินทร์ ผู้จัดการทั่วไป สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ (ที่ 2 จากขวา) รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” จาก นายยุทธพล อังกินันทน์ (ที่4จากซ้าย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่เป็นผู้สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีความยาว 60 วินาที รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรักษ์ทะเล จัดทำขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เพื่อสะท้อนให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง ปัญหาและอันตรายของขยะพลาสติกที่ตกค้างในทะเลและสิ่งแวดล้อม โดยสารคดีดังกล่าว ฉายใน 130 โรงภาพยนตร์ ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ความถี่ในการฉาย 5 รอบต่อโรงต่อวัน รวม 78,000 รอบ รวม 16 สัปดาห์ ประมาณการผู้รับชมทั้งสิ้นกว่า 13,650,000 คน เริ่มวันที่ 1 มีนาคมถึง 30 มิถุนายน 2563 ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์