นักวิจัยชี้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สามารถใช้คาดการณ์ผลของมาตรการควบคุมไวรัสโควิด-19 ได้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่านักวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการของวช. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ พบว่าการคาดการณ์ว่าจะมีการวัดผลหลายรูปแบบในการควบคุมโรคร้ายในอนาคต และในสัปดาห์ที่แล้วเอามาเทียบกับจำนวนเตียงของไอซียูที่จะเอาออกมารักษาได้

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลอิมพีเรียลไลแลคได้รับรายงานในวารสารวิทยาศาสตร์พบว่าหากไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาอย่างรวดเร็ว แต่อย่างใด (สถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุด) ของ ICU ที่มีมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนและจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนโดยในตอนนั้นจะเกินกำลังของ ICU 30 เท่า (แปลว่าผู้ขาย 30 คนอาจจะเข้ามา ICU ได้เพียงแค่คนเดียว) สถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในอิตาลีได้เร็วขึ้นคนไข้จำนวนมากได้รับบาดเจ็บ

แต่ถ้าใช้การควบคุมแบบแยกส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลที่บ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลดค่าใช้จ่ายในการลดค่าใช้จ่ายลงได้ ของโรงพยาบาลยืดเวลาและความเร็วในการโจมตีได้ช้าลง ผลที่ไม่มากนักนักที่จะต้องใช้มาตรการหลายอย่าง

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)