อธิบดี พส. งัดมาตรการดูแลคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ สู้ภัยโควิด-19    วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิจันทรวงษ์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพส.) กล่าวถึงการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน สังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้รับการกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็น 3 ระยะทาง

     ระยะเวลาที่กรมพัฒนาสังคมได้ดำเนินมาตรการป้องกันในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของยาเสพติดและการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้รับความร่วมมือประสานงานกับนายวัลลภตังคณานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาในการขับเคลื่อนโครงการ "จิตอาสาเ รางวัลอสังคมวุฒิสภา "ในออสเตรเลียหน้ากากอนามัยแบบผ้ากว่า 5, 000 ชิ้นมอบให้แก่ประชาชนทั่วไปคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในสถานที่ที่มีการเดินทางจำนวนมากและคนทั่วไป รถไฟไวรัสฯ บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) บริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร) ม. สังคมฯ ได้จัดกิจกรรม“ มอบหน้ากากให้ได้มากขึ้น” (หน้ากากอนามัยจากใจเพื่อน) หน้ากากผ้าตัดเย็บโดยเจ้าหน้าที่สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศรวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม. ) โดยการจัดส่งผ่านองค์กรภาคีเครือข่ายในการทำงานกับคนไร้บ้าน“ มูลนิธิกระจกเงา”“ มูลนิธิพัฒนาชนเผ่า” และ“ มูลนิธิอิสระชน” มอบให้กับคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในสถานที่เพื่อชีวิต ให้มีหน้ากากที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกแล้วได้รับการลดขยะลดภาระค่าใช้จ่ายที่ได้รับอีกต่อไป งถึงหลักการปฏิบัติการจัดเตรียมสถานที่ทีมงานป้องกันและเฝ้าระวัง 

     ระยะเวลา 2 ดำเนินการตามแผนรองรับเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคม COVID-19) การใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อผู้มีชีวิตอยู่ด้วยกัน โรคภัยไข้เจ็บทั้งสี่ด้านและการสำรองการรับรู้อาการ 14 วันพร้อมกันได้จัดทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมากแล้ว

     ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทางการเมืองและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเมืองและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปัญหาทรัพยากรการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ ส่งให้ต่อผู้ประสบภัย ังหวัดทั่วประเทศบูรณาการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

      เราจะผ่านไปด้วยกันขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคผ้าและอุปกรณ์เพื่อการตัดเย็บผ้าหรือร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อมสื่อกลางในการส่งต่อการช่วยเหลือต่อผู้ที่อยู่ใน สอบถามราคาได้ที่โทร 02 659 6273 ในวันเวลาราชการหรือสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ตอนท้าย