“F.B.I. BAND ขอพักเตรียมความพร้อมเลื่อนการปล่อยมิวสิควีดีโอ”F.B.I. BAND ขอพักเตรียมความพร้อมเลื่อนการปล่อยมิวสิควีดีโอ รอเหตุบ้านการเมืองสงบก่อนและถือโอกาสซุ่มซ้อมเตรียมความพร้อมการแสดงสดในโอกาสงานต่างๆที่จะมาถึงในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็น น้องจัสมิน กันยพัชญ์ น้องนิชานันท์  มินา น้องปลายฝน กฤตยา  น้องฟ้า ชุติกาญจน์  น้องณัฐปภัสร์ (เฟิร์ส) ที่ตั้งใจซ้อมอย่างขะมักเขม้น รวมถึงเร่งทำมิวสิคอย่างเร่งด่วน แต่ด้วยเหตุการ์ณ บ้านเมือง ทำให้เราค่อยสบายใจ ไม่ต้องเร่งอยากทำให้มันดี ได้จังหวะพอดี ด้วยบ้านเมือง ทำให้เรามีเวลาคิด เวลาซ้อม รวมถึงทำอะไรได้ในหลายๆ อย่าง ทำชิว ๆ ค่อยมีเวลาซ้อมเตรียมพร้อมของงานได้มีเวลาอีกเยาะ   จนกว่าบ้านเอง จะเข้ารูปเข้ารอย ค่อยกำหนดของการทำงานอีกครั้ง ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยคะ เรากลุ่ม F.B.I. BAND  อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ