ชวนคนไทยที่เห็นคนทำความดีร่วมแชร์มายังเฟซบุ๊คแฟนเพจ#คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินดร.ประพล  มิลินทจินดา  ผอ.โครงการฯ  เชิญชวนคนไทยที่เห็นคนทำความดีร่วมแชร์มายังเฟซบุ๊คแฟนเพจ#คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจให้ทำความดีต่อไป  โดยทางคณะกรรมการจะคัดเลือกเรื่องราวของท่าน  นำออกเผยแพร่ผ่านรายการ  "คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"  ออกอากาศทุกวันเสาร์  เวลา 11.30 น.  ทางช่อง สทท.11