มอนเดลีซผนึกกำลังพนักงานจิตอาสา ร่วมทำดี เพื่อพ่อ จัดกิจกรรม JOY Sharing Day ปีที่สี่ สร้างสุขหรรษาพร้อมสอดแทรกความรู้ให้เยาวชนในฉะเชิงเทราบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่าง นำทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทกว่า 150 คน ร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาให้แก่เยาวชนโรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้กิจกรรม “JOY Sharing Day 2016: มอนเดลีซจิตอาสา ทำดี เพื่อพ่อ” ส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมสร้างสุขสนุกสนานรวมถึงการสนับสนุนด้านโภชนาการ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจในการสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม JOY Sharing Day เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา จากวิสัยทัศน์ของมอนเดลีซในระดับโลก ในการดำเนินกลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานมอนเดลีซได้มีส่วนร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่สังคมและชุมชน ตลอดระยะเวลาสี่ปีของการดำเนินโครงการ มอนเดลีซได้รวมพลังพนักงานจิตอาสากว่า 720 คน จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขหรรษาไปแล้ว 4,000 ชั่วโมง ให้แก่เด็กไทยกว่า 1,400 คนจาก 5 โรงเรียน ทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา โดยในปี 2559 นี้ มอนเดลีซมุ่งเน้นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือ การเรียนรู้หลักโภชนาการที่ถูกต้อง (Nutrition Education), การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง (Active Play) และการเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขอนามัย (Access to Fresh Food) โดยน้องๆ โรงเรียนวัดดอนทรายได้ร่วมกิจกรรมที่เน้นให้ความสนุกสนานพร้อมกับการเรียนรู้ ผ่านละครนิทานความรู้โภชนาการ การแข่งขันทำอาหารเชฟหรรษา เพื่อเรียนรู้วิธีการทำอาหารให้อร่อย มีโภชนาการครบ 5 หมู่ และถูกสุขลักษณะ โดยมีเชฟฟาง คุณณัฐพงศ์ หน่อชูเวศ เชฟชื่อดังจากรายการครัวอินดี้ รับอาสาสอนน้องๆ ทำอาหาร และมีพี่ๆ พนักงานมอนเดลีซคอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด

สำหรับกิจกรรมไฮไลต์คือ การให้น้องๆ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมศิลปะเพื่อพ่อ โดยมีอาจารย์และคณะนักเรียนจากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาร่วมอาสานำน้องๆ ใช้สื่อศิลปะเสริมจินตนาการ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย

นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “มอนเดลีซมุ่งเน้นการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกโรงเรียนที่ร่วมโครงการ เพื่อออกแบบโครงการและการสนับสนุนด้านต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละโรงเรียนได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากการมอบทุนสนับสนุนให้แก่ทุกโรงเรียนๆ ละหนึ่งแสนบาทเพื่อริเริ่มโครงการอาหารเช้า และโครงการสร้างแหล่งอาหารในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี แล้วเรายังได้จัดกิจกรรมพนักงานอาสา JOY Sharing Day ในทุกๆ ปี เพื่อสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะขยายความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน”