กสทช. และสมาคมโฆษณา จัดอบรมแนวทางการโฆษณาอาหารและยา สำหรับ ‘ดาวเทียม/เคเบิล’สำนักงานคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดรอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ สำหรับผู้ประกอบการโทรทัศน์ประเภทกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (โทรทัศน์ดาวเทียม/โทรทัศน์เคเบิล) ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเล่ต์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อน
 

ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวช รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวในการเปิดงานว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ในครั้งนี้ มุ่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการโทรทัศน์ประเภทกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (โทรทัศน์ดาวเทียม/โทรทัศน์เคเบิล) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย และประกาศต่างๆ ทั้งในส่วนของ กสทช. และของหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น เนื่องจากผู้ประกอบกิจการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่มีการโฆษณาหลอกลวง เกินจริง ทั้งการโฆษณาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

                การอบรมเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ บริษัท เคเบิลหัวหิน จำกัด ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “การโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” โดยวิทยากรจาก กสทช. อย. สคบ.  กรมวิชาการเกษตร  ดำเนินการเสวนาโดย ผช.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ จากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

                วันที่สองของการอบรม เป็นการทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายละเอียด แนวทาง  การโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิทยากรจาก อย. ตามด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ อาทิ คุณอุดมศักดิ์ วงษ์ประเสริฐ ตัวแทนจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, คุณผาติยุทธ ใจสว่าง (อสมท.), คุณพัชรา  ฐากรบุตร (ไทยทีวีสี ช่อง 3) และ คุณสุกฤตา จำเนียร (ไทยรัฐทีวี)

                ปิดท้ายการอบรมในครั้งนี้ เป็นพิธีการมอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. พร้อมด้วย นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวี ต่างมีความเข้าใจ และตั้งใจที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น