“ฟู้ดแพชชั่น” ฉลองความสำเร็จ ปรับโครงสร้างใช้อาหารสื่อกลางสร้างสุข         นางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เผยว่า ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กรถือได้ว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยผลการดำเนินงานของทุกแบรนด์ที่เติบโตตามเป้าหมาย โดยในภาพรวมมีอัตราการเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาถึง 13% คิดเป็นรายได้ 3,380 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้แบ่งเป็นบาร์บีคิวพลาซ่า 3,345 ล้านบาท (99%) และฮ็อทสตาร์ 35 ล้านบาท (1%)

       “  1 ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากเป้าหมายทางธุรกิจที่สามารถทำรายได้ได้ตามที่คาดไว้ สิ่งที่ถือว่าโด่ดเด่นและประสบความสำเร็จ  คือ การสร้างเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจ การวางกลยุทธ์องค์กรได้อย่างถูกต้อง เห็นผลเป็นรูปธรรม และมีทิศทางที่ชัดเจน สร้างความเป็นเอกภาพให้แต่ละแบรนด์ได้มีความสามารถในการขยายการเติบโตได้เต็มศักยภาพ รวมถึงการเดินหน้าสร้างสรรค์ฟู้ดแพชชั่นให้เป็นองค์กรแห่งความสุขโดยมีมื้ออาหารเป็นสื่อกลาง ด้วยกลยุทธ์การทำงาน 4 ด้าน ซึ่งในปีนี้จะมีการยกระดับกลยุทธ์ทั้ง 4 ให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อการสานต่อแนวทางการทำงานให้เดินหน้าได้เต็มกำลังและต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน  คือ

1) Business for People การบริหารธุรกิจด้วยแนวคิดองค์กรแห่งความสุข ที่ให้ความสำคัญกับ "คน" เพื่อสร้างสรรค์วงจรแห่งความสุขที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิด Strong Team Relationships via Outward Mindset ที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กรพร้อมแนวคิดที่คำนึงถึงเป้าหมายแบบองค์รวม ให้พร้อมเดินหน้าทิศทางเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2) Do It with Passion and Pride การสร้างความรักและความภาคภูมิใจในงาน สร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของธุรกิจให้กับพนักงานทุกระดับ และให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแบรนด์ใหม่และสิ่งใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ พร้อมปลูกฝังความคิดในการตอบแทนสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ด้วยแนวคิด Startup Mentality Entrepreneurship

 3) Innovation for Customer Journey การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และสร้างความประทับใจในทุกๆ สัมผัสที่มีต่อแบรนด์ ด้วยแนวคิด 10x through Creative Synergy and Value Added ที่เน้นการสร้างรากฐานความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและบริการ

4) Speed to Market การบริหารงานและปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ด้วยแนวคิด Adjust the Sails and Leverage Our Resources หรือ ปรับทิศทางการบริหารงานและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีและถนัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป

        เป้าหมายทางธุรกิจของฟู้ดแพชชั่นในปี 2560 ได้ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 13% พร้อมคาดว่าในปี 2563 หรือในอีก 4 ปี ข้างหน้าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 6,500 ล้านบาท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ล่าสุดได้มีการลงทุนเพิ่มพื้นที่โกดังสินค้าเพิ่มเติมอีกกว่า 60 ล้านบาท ทำให้อาณาเขตครัวกลางขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอีก 1 เท่าตัว เพื่อรองรับแผนการขยายสาขาแบบก้าวกระโดดของแบรนด์ในเครือและแบรนด์ใหม่ในอนาคต พร้อมด้วยงบลงทุนในปีนี้ที่เตรียมไว้อีก 810 ล้าน แบ่งเป็นงบการตลาด การขยายและรีโนเวทสาขาสำหรับแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า 630 ล้านบาท และงบสำหรับฟู้ดแพชชั่น ฮ็อทสตาร์ และแบรนด์ใหม่อีก 180 ล้านบาท

       นางชาตยา กล่าวถึงแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศว่า ปัจจุบันมีร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในประเทศมาเลเซีย 17 สาขา และอินโดนีเซีย 2 สาขา โดยในปี 2560 ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มอีกประเทศละ 1 สาขา อีกทั้งในปีนี้จะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายสาขาเพิ่มในประเทศที่สามซึ่งจะสามารถให้รายละเอียดของข้อตกลงและแผนการขยายสาขาในประเทศที่สามได้ภายในไตรมาสที่สองของปี 2560 โดยตั้งเป้าจำนวนสาขาในต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 30 สาขาใน 4 ประเทศ ภายในปี 2563

       นางสาวบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เผยว่า การปรับโครงสร้างองค์กรส่งผลให้การเติบโตของแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าเป็นไปแบบก้าวกระโดดทั้งในด้านผลประกอบการทางธุรกิจที่สามารถสร้างยอดขายได้ถึง 3,345 ล้านบาท โตขึ้น 12% จากปี 2559 ส่งผลให้บาร์บีคิวพลาซ่ายังคงตรึงตำแหน่งอันดับหนึ่งร้านอาหารปิ้งย่างในประเทศด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 60%

       สำหรับการเติบโตของยอดขายเป็นผลมาจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นถึง 20 สาขาในปีที่ผ่านมา และความสำเร็จของกิจกรรมโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆ สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี พร้อมด้วยการพัฒนาระบบบริหารงานสาขาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตั้งแต่การใช้โมบายเทคโนโลยีมาจัดการระบบคิวเพื่อความสะดวกให้กับลูกค้า การรักษามาตรฐานของอาหารและพัฒนาระบบการบริการให้มีคุณภาพและประทับใจ เป็นที่จดจำจนล่าสุดบาร์บีคิวพลาซ่าได้รับการจัดอันดับโดยให้เป็นแบรนด์ที่มี Brand Awareness สูงติด TOP 5 ในกลุ่มธุรกิจ Casual Dining Restaurant

      “ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งการเรียนรู้และการเติบโตของบาร์บีคิวพลาซ่าที่ได้สร้างปรากฏการณ์มากมายในสังคม และจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่า บาร์บีคิวพลาซ่าได้ก้าวข้ามจากการเป็นแค่แบรนด์ร้านอาหารไปสู่แบรนด์ที่มีคนรักและไว้วางใจมากที่สุดแบรนด์หนึ่งของเมืองไทย และในปี 2560 ซึ่งถือเป็นปีที่บาร์บีคิวพลาซ่าครบรอบ 30 ปี เราจะยังคงเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จและความเชื่อมั่นด้วยการยกระดับแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าไปอีกขั้นจากแบรนด์แห่งความสุขไปสู่แบรนด์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนผ่านมื้ออาหาร ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าในทุกๆ ด้าน  ด้วยกลยุทธ์การตลาดในแบบฉบับเฉพาะของบาร์บีคิวพลาซ่า ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ จะสามารถสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าเก่าและดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างแน่นอน” นางสาวบุณย์ญานุช กล่าว

       ในปีนี้เรายังคงเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้กับลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายจะเปิดสาขาเพิ่มอีก 20 สาขาในปีนี้ และยังคงเดินหน้าให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าสมาชิกใหม่ด้วยกลยุทธ์สร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับสมาชิกด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ หรือ Signature benefit ซึ่งในเร็วๆ นี้จะมีการออกชุดอาหารพิเศษสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ โดยตั้งเป้าเพิ่มฐานสมาชิกเป็น 1.44 ล้านคน ในปี 2560

      นางสาวบุณย์ญานุช  กล่าวถึงหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การทำงานในปี 2560 ของแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าว่า ในปีนี้บาร์บีคิวพลาซ่าได้กำหนดแผนการทำงานด้วย 4 กลยุทธ์สำคัญ คือ 1) ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจผู้คนผ่านมื้ออาหาร 2) ขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้โดยเน้นการสร้างโอกาสการขายใหม่ๆ ช่องทางการขายใหม่ๆ 3) ยกระดับมาตรฐานการบริการ 4) ขยายสาขาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

        ล่าสุด ได้มีการเปิดตัวมื้ออาหารแห่งความสุขกับโปรโมชั่นรีฟิลที่ทุกคนรอคอยที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา และพิเศษสุดกับเซอร์ไพรส์เด็ดเฉพาะ10 สาขาที่มีกระทะ Black Pan ลูกค้าจะได้พบกับโปรโมชั่นรีฟิลแบบพรีเมี่ยม กับเมนู Beyond Refill ที่คัดสรรเมนูเกรดพรีเมี่ยมอย่างเนื้อวากิว มาเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้รับประทานแบบไม่อั้น นอกจากนี้ ยังมีเมนูล็อบสเตอร์ นำเข้าจากประเทศแคนาดา ซึ่งลูกค้าที่มา 4 ท่าน และสั่งชุด Beyond Refill จะได้ทานฟรี ล็อบสเตอร์ 1 ตัว นี่จึงถือเป็นอีกมิติใหม่ของวงการร้านอาหารและความตั้งใจของบาร์บีคิวพลาซ่าที่จะมอบประสบการณ์แห่งความสุขด้วยมื้ออาหารให้กับลูกค้าทุกคน

        สำหรับ แบรนด์ฮ็อทสตาร์  โดยนายชนินทร์ ชูพจน์เจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ ไก่ทอดฮ็อทสตาร์ ไก่ทอดชิ้นใหญ่ไซส์ XXL กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาแบรนด์ฮ็อทสตาร์สามารถทำยอดขายได้ 35 ล้านบาท ผ่านการทำกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ การเปิดตัวแคมเปญใหญ่ 2 แคมเปญและแคมเปญย่อยอีกกว่า 20 แคมเปญ รวมไปถึงการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย จนทำให้แบรนด์สามารถสร้างความโดดเด่นจนเป็นที่จับตามองและถูกจัดอันดับจากเว็บไซด์ชื่อดังมากมายว่าเป็นแบรนด์ไก่ทอดยอดฮิต  1 ใน 10 แบรนด์ในประเทศไทย รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ชื่นชอบรสชาติและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของแบรนด์ฮ็อทสตาร์

       “ปี 2560 ฮ็อทสตาร์จะเดินหน้ารุกตลาดด้วยการชูเมนูที่เป็นเรือธงของแบรนด์นั่นคือ ไก่ทอด XXL โดยเน้นการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ ชูจุดเด่นของสินค้า ทั้งเรื่องรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการหมักปรุงรสสูตรพิเศษจากไต้หวัน เนื้อไก่ที่ตัดแต่งแบบ Premium Cutting ที่เป็นลักษณะเฉพาะของฮ็อทสตาร์ที่ทำให้ลูกค้าสามารถลิ้มรสชาติเนื้อไก่ได้เต็มคำ อีกทั้งจุดเด่นของการเป็นเมนูที่ทอดสดใหม่ทุกชิ้น โดยปัจจุบันมีร้านฮ็อทสตาร์อยู่ 8 สาขา ในศูนย์การค้าชั้นนำต่างๆ และมีการเปิดร้านในคอนเซ็ปต์ Pop-up Store ตามกิจกรรม  อีเวนท์ที่เป็นการรวมพลกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ ซึ่งในปีนี้ยังไม่มีแผนการขยายสาขาเพิ่ม แต่จะเน้นการสื่อสารการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมาย และการเพิ่มยอดขายด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรชั้นนำต่างๆ โดยเมนูไก่ทอด XXL ถือเป็นเมนูยอดนิยมที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 50% ในขณะนี้เมนูอื่นๆ มียอดขาย 25% และเครื่องดื่มคิดเป็น 25% จากยอดขายรวม" นายชนินทร์ กล่าว

     ทั้งนี้เป้าหมายในระยะยาวอีก 4 ปีข้างหน้า ฟู้ดแพชชั่นตั้งเป้ารายได้รวมที่ 6,500 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตอีกกว่าเท่าตัว และคาดว่าสัดส่วนรายได้จะปรับเป็นรายได้จากแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า 85% รายได้จากตลาดต่างประเทศ 9% และจากแบรนด์ฮ็อทสตาร์และแบรนด์ใหม่ 6%