ออมสินจัดประกวดวาดภาพปี 2 “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ที่ 4 จากซ้าย ) เป็นประธานงานแถลงข่าวการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก  (ที่ 5 จากซ้าย)  และศาสตราเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) คณะกรรมการตัดสินร่วมแถลงข่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดดูข้อมูลได้ที่ www.gsbgen.com