ยานยนต์สแควร์กรุ๊ป ชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ถวายพ่อ 19-27 ส.ค.ไบเทค บางนานายจรวย ขันมณี ประธานบริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด และประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน  มหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติ BIG  Motor Sale 2017  กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปี  บริษัท ยานยนต์ สแควร์ กรุ๊ป จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ “รวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ถวายพ่อ 9,999  ดอก”  ขึ้นภายในงาน มหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติ  Big  Motor Sale  ระหว่างวันที่  19-27 สิงหาคม 2560   ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ซึ่งมีบริษัทรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ เข้าร่วมงาน 36 แบรนด์  พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์และบริการยานยนต์อีกมากมาย

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ของการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน  กลุ่มบริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัดและนิตยสารในเครือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยได้น้อมนำพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้แก้ไข พัฒนา และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรตลอด 70 ปี มาใช้ในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ  และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ การจัดงานบิ๊ก มอเตอร์ เซลล์ 2017  จึงได้กำหนดแนวคิดการจัดงานว่า  “๙ ตามพ่อ พอเพียงชีวิตก็เป็นสุข” เปิดให้ประชาชนเข้าชมงานโดยไม่เก็บค่าผ่านประตูท่านละ 100 บาท  เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสบายใจ สามารถใช้เวลาในการชมและพิจารณาซื้อรถคันใหม่ให้เป็น “การซื้อที่คุ้มค่า ไม่เกินตัว และเหมาะแก่การใช้สอย”  มีความพอเพียงตามฐานะและความจำเป็น ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้หมุนเวียน และกลับมาคึกคัก  อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ประชาชนและครอบครัวที่มาชมงาน บิ๊ก มอเตอร์ เซลล์ 2017 ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  ซึ่งมีเป้าหมายการประดิษฐ์รวมจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,999 ดอก เพื่อส่งมอบให้กรุงเทพมหานครฯใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พร้อมเชิญผู้ฝึกสอนจากกรุงเทพมหานครมาให้ความรู้แนะนำวิธีประดิษฐ์ทุกวัน โดยพื้นที่กิจกรรมพิเศษนี้จะอยู่ที่บริเวณโถงนิทรรศการ หน้า Hall 103  ไบเทค  บางนา”

 ดอกดารารัตน์ หรือ ดอก แดฟโฟดิล (Daffodil) เป็นพรรณไม้เมืองหนาว ซึ่งคำว่า “ดารา” หมายถึง “ดวงดาว”  ส่วนคำว่า “รัตน์” แปลว่า “แก้ว”  ในต่างประเทศนิยมใช้มอบให้แก่คนที่รัก สื่อความหมายถึง ความรักที่งดงาม เป็นความรักที่ไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทน อีกทั้งยังสื่อความหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ  และยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวัง ลักษณะดอกมีสีเหลืองสด ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งยังเป็นดอกไม้ทรงโปรดพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อยู่เสมอๆ

ขอเชิญผู้ชมงานและประชาชนที่สนใจร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในงาน บิ๊ก มอเตอร์ เซลล์ 2017   โดยเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00น.-20.00น. ตลอด 9 วันงาน