“ยูเซียร่า” จับมือ สจล. จัดสอบชิงทุนฯ ในโครงการ KMITL Pre-TCAS 2018              ยูเซียร่า (Usierra.com) แพลตฟอร์มด้านการศึกษาแบบครบวงจรน้องใหม่ ภายใต้กลุ่มเคพีเอ็น ประกาศร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดการ สอบวัดผลความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษาพร้อมดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยใช้การสอบแบบออนไลน์ พร้อมการวิเคราะห์ผลคะแนน ตั้งเป้าเป็นสนามหลักที่ช่วยให้นักเรียนทั่วประเทศ มีโอกาสเตรียมตัวก่อนลงสนามจริง

             นายณพ ณรงค์เดช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเคพีเอ็น กล่าวว่า “ยูเซียร่า เป็นนวัตกรรมด้านการเรียน และการวัดผลความรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่ทางเราได้พัฒนาขึ้นมา จะเกิดประโยชน์อย่างมาก หากได้มีส่วนช่วยเตรียมตัว ด้านการเรียนการสอบให้นักเรียนนักศึกษาในวงกว้าง เพราะระบบสามารถวิเคราะห์ผลคะแนนได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งถือเป็นการแนะนำให้ปรับพื้นฐานความรู้ในบทเรียนที่สำคัญ ได้ถูกจุด และเราก็ได้เล็งเห็นว่ามีปัจจัยหลายอย่างทีทำให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก มีโอกาสเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่เพียงพอ ไม่ทัดเทียมกันเราจึงได้ร่วมมือกับทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) จัดทำโครงการ ทดสอบวัดผล ความรู้ในวิชาที่สำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยขึ้นมา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเตรียม ตัวในช่วงสุด ท้ายก่อนการสอบจริง ในอนาคตเราวางแผนจะขยายผลความร่วมมือนี้ให้เป็นสนามทดสอบออนไลน์ รองรับผู้เตรียมตัวสอบแข่งขัน สอบเข้าในหน่วยงานต่างๆเพิ่มขึ้นต่อไป“

                นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเคพีเอ็น กล่าวเสริมว่า “โครงการที่ร่วมมือกับ สจล.ในครั้งนี้ KMITL Pre-TCAS 2018 เป็นการสอบใน 3 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมาก เนื่องจากยูเซียร่าได้ร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดทำข้อสอบที่มี ความเข้มข้นอยู่ในระดับเทียบเท่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและมอบสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนคะแนนสูงสุดตามเงื่อนไข โดยสามารถยื่นโควต้าและรับทุนการศึกษาของทั้งสองคณะที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ที่สำคัญในการสอบครั้งนี้ได้รับการ สนับสนุนการศึกษาพร้อมทัศนศึกษาดูงานที่ ประเทศสิงโปร์ จากทางธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นรางวัลสำหรับนักเรียน ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชาอีกด้วย”

 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.KMITL-PreTCAS.com