ชาวสาธิตกรุงเทพธนบุรี เรียนรู้นอกชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์หลักสูตรของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นับเป็นหลักสูตรที่พัฒนาตรงตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด โดยผสมผสานกับหลักสูตรเสริมอื่นๆ ระดับประถมศึกษาจะเน้นการเรียนการสอนวิชาการเชิงลึก  เพื่อเป็นการวางรากฐานให้กับนักเรียน และพัฒนาให้มีความเข้มแข็งต่อไปในระดับมัธยมศึกษา นอกจากด้านวิชาการแล้ว การพัฒนาทักษะอื่นๆ อย่างการเรียนรู้นอกเหนือจากชั้นเรียน เฉกเช่นการทัศนศึกษานั้น ก็ถือเป็นการศึกษานอกตำราที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ซึ่งเป็นนโยบายของ คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

ล่าสุดคณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้เดินทางเข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ณ อาคาร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตรย์ไทย รวมทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดการเรียนที่คงทน

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคารที่ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เป็นงานสถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่มีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง ๔ มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น ๙ ห้องจัดแสดง นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ที่บริเวณโถงชั้น ๑ ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม