วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯจัดงาน Raffles Open House 2018 คนดัง แชร์ไอเดีย ภายใต้แนวคิด SUCCESS BY DESIGNวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ สถาบันสอนการออกแบบและบริหารธุกิจ หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Raffles Education Corporation สถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้จัดให้มีงาน Raffles Open House 2018: Success by Design ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ในการเรียนการสอน ที่จะพัฒนาชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าจากสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่ ซึ่งได้เชิญคนดังจากหลากหลายวงการ ได้แก่ โอม Cocktail มาบรรยายในหัวข้อ “เรียนในสิ่งที่ใช่ อะไรก็เป็นไปได้”, คุณณัฐ ยศวัฒนานนท์ ผู้กำกับเจ้าของผลงานภาพยนต์อนิเมชั่น "9 ศาสตรา", คุณณรัล วิวรรธนไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป, คุณเมนาท นันทขว้าง ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์ แบรนด์ "SODA" มาร่วมแชร์ไอเดีย ภายใต้คอนเซ็ปต์ SUCCESS BY DESIGN ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งเยาวชน ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการออกแบบและบริหารธุรกิจ รวมไปถึงสถาบันแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


 
 

นายอีธาน หว่อง Sales & Marketing Director วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ กล่าวว่า “การจัดงาน Raffles Open House 2018 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการเรียนการสอนในภาควิชาต่างๆ เพื่อจะได้เลือกสิ่งที่เหมาะกับความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าการเลือกเรียนจาก Passion จะทำให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าคือสิ่งที่ใช่สำหรับของแต่ละคน โดยงาน Raffles Open House 2018 กิจกรรม Workshop จากเหล่าอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง ให้เยาวชนได้เข้าร่วม Workshop โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในสาขา Fashion Design, Fashion Marketing, Product Design, Multimedia Design, Graphic Design และ Interior Design ใครสนใจด้านไหนก็ได้ลองเข้าร่วม Workshop ด้านนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ค้นพบว่า คือสิ่งที่ ชอบ และ ใช่ หรือไม่ นั่นเอง นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเชิญคนดังในหลากหลายวงการ ให้มาร่วมแชร์ไอเดียกับเยาวชน การได้รับมุมมองจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ นอกจากจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้แล้ว ยังเป็นการจุดประกายฝัน ในการเลือกแนวทางชีวิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย”

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการออกแบบและความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ โดยจะฝึกทักษะและการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงกระบวนการคิดที่เป็นระดับสากล โดยคณาจารย์ของราฟเฟิลส์ที่มาจากนานาประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ไลฟ์สไตล์ของนักศึกษามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความเป็นกันเอง มีอิสระในการแสดงออกทางความคิด สไตล์การแต่งตัว และกล้าที่จะคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ราฟเฟิลส์ เปิดสอนระดับอนุปริญญา (Advanced Diploma) และหลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) โดยดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 11 สาขา ได้แก่ สาขา ด้านการออกแบบ จำนวน 6 สาขา ได้แก่ การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design),แฟชั่นธุรกิจ (Fashion Marketing and Management), การออกแบบกราฟฟิก (Graphic Design), การออกแบบมัลติมีเดีย (Interactive Media Design), การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)


 

นอกจากนี้ ยังมี สาขาด้านการบริหารธุรกิจ จำนวน 5 สาขา ได้แก่ การตลาด (Marketing), การจัดการ(Management), การเงินและการธนาคาร (Finance and Banking), การท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality) และการจัดการงานอีเว้นท์ (Events Management) ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตร 3 ปี จะได้รับวุฒิปริญญาตรีจาก Northumbria University ประเทศอังกฤษ และยังมีโอกาสเข้าร่วมทำงานกับบริษัทเอกชนระดับชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง เช่น ทำธุรกิจทางด้านแฟชั่น สร้างแบรนด์เสื้อผ้า นักออกแบบอิสระ ฯลฯ นอกจากนี้นักศึกษาบางส่วนยังเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกอีกด้วย

ในเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท (Master’s Degree) ใน 2 สาขา ได้แก่ การออกแบบกราฟฟิก (Graphic Design) และการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) โดยนักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตรจาก Coventry University ประเทศอังกฤษอีกด้วย

สำหรับ ผู้สมัครเรียนจะต้องจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลคะแนน TOEFL iBT 70 หรือ IELTS 5.0 และผู้ที่ยังไม่ได้รับคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์  วิทยาลัยฯยังเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมให้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น หากสนใจสมัครเพื่อเข้าเรียนในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนตุลาคม 2516 นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อรับทุนการศึกษาได้สูงสุดถึง 400,000 บาท

 ในส่วนของการจัดงาน Raffles Open House 2018  ครั้งนี้ ทางวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ คาดหวังว่า จะเป็นประโยชน์ให้กับเยาวชน ผู้ต้องการค้นหาแนวทางที่ชอบและใช่ เพื่อกำหนดแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของตน และสามารถช่วยตัดสินใจในการเลือกทางเดินของชีวิตในสายงานอาชีพต่อไป
 

 


สามารถดูรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่ www.rafflesinternationalcollege.ac.th หรือติดตามผ่านช่องทาง Facebook/IG/Line@ : @rafflesbkk หรือโทรศัพท์ 02-021-5666, 063-226-9333