กลับมาอีกครั้ง SME Development Bank จับมือ Shopee นำลูกค้าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นสู่โลกE-commerce รุ่นที่3นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสา 5 ส. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี การให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลตำรวจ และการถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรม แก่พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เด็กจากสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน คณะกรรมการ ม.ส.ย.อ. บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561