4 จังหวัดภาคตะวันออก จัดงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออก7–8 สิงหาคม นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้า เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว การจัด กิจกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออก (Eastern food & Hoteliers Expo 2018) โดยมี นายถาวร วัฒนกุล ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดชลบุรี, นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดจันทบุรี, นางจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดระยอง, นายสานนท์ เพ็ญแสงท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตราด และ นายสันติ เศวตวิมล ประธานการตัดสินการแข่งขันประกวดอาหารท้องถิ่น 4 จังหวัด ร่วมแถลงข่าว  
นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นภาคที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะเป็นเมืองอุตสาหกรรม ทางด้านอาหารทะเล การเกษตรที่มีผลไม้มากมาย หลายชนิด ที่สำคัญยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการชื่นชม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงมีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงอนุลักษณ์วิถีชุมชน เป็นต้น 
 

โดยครั้งนี้จัด กิจกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออก (Eastern food & Hoteliers Expo 2018) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์สีสันตะวันออก จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือกับกลุ่มภาคตะวันออก 4 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด  
กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7–8 สิงหาคม 2561 ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และยกระดับความน่าเชื่อถือแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมศักยภาพให้กับจังหวัด ชุมชนที่มีวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่ม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกอย่างยังยืนสืบไป


ด้าน นายถาวร วัฒนกุล ตำแหน่ง ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออก Eastern food & Hoteliers Expo 2018 จะเกิดขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 นี้ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ โดยกำหนดและสร้างรูปแบบของกิจกรรมรวมถึงการตกแต่งพื้นที่ การจัดงานเชิงการท่องเที่ยวผสมผสานกลิ่นอายอาหารและเครื่องดื่มอันมีเอกลักษณ์ของภาคตะวันออก โดยนำแนวคิด คือ การนำจุดเด่นหลายด้านทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและวิถีชีวิตชุมชน 4 จังหวัดของภาคตะวันออก ซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกิน โดยเฉพาะการมีอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นหลายประเภทอันมีเอกลักษณ์เฉพาะหารับประทานยาก ซึ่งจะต้องมาเยือนใน 4 จังหวัดเท่านั้น ถึงจะได้รับรสชาติของเจ้าตำรับเดิมอย่างแท้จริง
ดังนั้นแนวคิดที่ได้นำเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองมาเป็นจุดขาย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีสันแห่งภาคตะวันออก ถือเป็นความหลากหลายอีกด้านหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ในการนี้ เพื่อเน้นความโดดเด่นทางวัฒนธรรมด้านอาหาร รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นเมืองท้องถิ่นของทั้ง 4 จังหวัด ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและรับทราบ ซึ่งเชื่อมั่นว่างานนี้ จะสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีเปิดมุมมองหนึ่งในตลาดการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าและคุณประโยชน์กับ “อาหารไทย” อันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เป็นอาหารที่ได้รับการยกย่องว่าอร่อยที่สุด
 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพิธีเปิดงาน วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้สร้างกิจกรรมการจัดแข่งขันทำอาหารประจำถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ให้ประชาชนคนไทยและทั่วโลกได้คิดถึงอาหารไทยได้มากยิ่งขึ้น โดยตั้งโจทย์หาแชมป์ประจำจังหวัดใน 4 เมนู คือ 1. แจงลอน  จังหวัดชลบุรี, 2. แกงหมูชะมวง จังหวัดระยอง, 3. เส้นจันทร์ผัดปู จังหวัดจันทบุรี และ 4. ข้าวคลุกพริกเกลือซีฟู๊ด จังหวัดตราด
ทั้งนี้ ได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดอาหารประจำถิ่นจังหวัดละไม่น้อยกว่า 10 ผู้ประกอบการ ทั้ง 4 จังหวัด เพื่อหาสุดยอดแชมป์อาหารประจำถิ่น ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ  สำหรับการจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขันทำอาหารประจำถิ่น มีหลักเกณฑ์การตัดสิน ที่ได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์และมีชื่อเสียงทางด้านแวดวงอาหาร อันได้แก่     


ประธานคณะกรรมการตัดสิน แม่ช้อยนางรำ คุณสันติ เศวตวิมล ท่านเป็นผู้มีความสามารถหลากหลายและรอบรู้อยู่ในวงการสื่อและอาหารที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 50 ปี คณะกรรมการตัดสิน 3 ท่าน คือ อาจารย์วลัยพร ใจหนักแน่น ผู้เชี่ยวชาญอาหารไทย  ผู้สืบทอดตระกูลเจ้าพระยาอิ่ม ยมจินดา เจ้าเมืองคนสุดท้ายของระยอง ผู้อนุรักษ์อาหารไทยสูตรโบราณ ผู้เชี่ยวชาญอาหารท้องถิ่นประจำจังหวัดระยอง, นางณัฐธิดา หอมหวล (แม่เจริญ) ผู้บุกเบิกและพัฒนาข้าวหลามหนองมนและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลมากว่า 50 ปี ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกี่ยวกับอาหารและขนมหวานระดับภาคตะวันออกและระดับประเทศ และ นายบุญสมิทธิ์ พุกกะระสุต (เชฟบุค) คอลัมนิสต์อาหาร นิตยสารชั้นนำ อาจารย์ผู้ฝึกสอนทำอาหาร จากสถาบันเชฟบุ๊ค สตูดิโอ พิธีกรรายการโฮมรูม ช่องไทยพีบีเอส 


นอกเหนือกิจกรรมการแข่งขันแล้ว ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จากชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ ผู้ประกอบการ OTOP กว่า 40 ผู้ประกอบการ และอีกหนึ่งไฮไลท์ กับการสาธิตทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออก โดย เชฟโหน่ง-ศุภชัย เชพที่มีผู้ติดตามในโซเชียลกว่า 1 ล้านคน ทั้งหมดนี้ เชื่อว่าล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยดึงความสนใจและสร้างกระแสรักษ์อาหารไทยของภาคตะวันออกให้เกิดขึ้นได้ ที่สำคัญยังแบ่งปันสูตรเด็ดของแชมป์ให้คนไทยนำไปใช้อย่างเปิดเผย เพราะต้องการสืบสานอาหารไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพราะ “อาหารไทยประจำถิ่น” เป็นทั้งมรดกวัฒนธรรม เป็นของดีของประเทศ คนไทยทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์อาหารไทยให้คงอยู่ ช่วยกันรักษาและถ่ายทอดอย่าให้สูญหาย และส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นเมนูแถวหน้าของคนทั่วโลกสมกับที่ได้รับการกล่าวขานว่าประเทศไทยเป็นครัวของโลก