ครั้งแรกของโลกที่เลี้ยงไก่ด้วย ข้าวกล้องและเป็น 100 % Natural Productเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Benja Chicken” ไก่สดซุปเปอร์พรีเมียมครั้งแรกของอาหารสดจากธรรมชาติด้วยนวัตกรรมของไทย กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับซุป เปอร์ พรีเมียมภายใต้ชื่อ “Benja Chicken” ครั้งแรกของโลกที่เลี้ยงไก่ด้วย ข้าวกล้อง เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 100% หอม นุ่ม ฉ่ำ มากกว่าเนื้อไก่ทั่วไป และปลอดสาร ปลอดภัย ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโ ต และ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู การันตีรับรองมาตรฐานโดย NSF พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอบครัว ยุคใหม่ ที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น

 

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ปั้นผลิตภัณฑ์ใหม่ “Benja Chicken” ภายใต้แบรนด์ U-Farm เปิดเผยว่า “แนวโน้มพฤติกรรม ผู้บริโภคครอบครัวยุคปัจจุบัน ต่างให้ความสำคัญกับคุณภาพของวั ตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ต้องอร่อยและ ดีต่อสุขภาพ จึงเป็นที่มาของการผลิตสินค้าไก่ สดที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและมี ความแตกต่างในระดับโลก พร้อมกับ ได้นำร่องวางจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ Benja Chicken ความอร่อยจากธรรมชาติ ตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ครอบครัวยุคใหม่ ที่ห่วงใยในความปลอดภัยของผลิตภั ณฑ์จากไก่และต้องการรสชาติระดั บซุปเปอร์พรีเมียม ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนจะผลิตสินค้าจากธรรมชาติอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโ ภค ซึ่งจะทำให้ เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิ ด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับผู้บ ริโภคได้มากยิ่งขึ้น”

ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิชาการอาหารสัตว์บก ได้กล่าวเสริมว่า “โดยทั่วไปไก่ทั่วโลกจะเลี้ยงด้ วยข้าวโพดและถั่วเหลือง มีเพียงบางประเทศในยุโรปจะเลี้ย งด้วยข้าวสาลีและ ถั่วเหลือง แต่สำหรับ Benja Chicken ได้สร้างความแตกต่างโดยอาศัยนวั ตกรรมและความเชี่ยวชาญด้าน อาหารสัตว์ ในการเลี้ยงไก่ด้วยข้าวกล้องคัด พิเศษสูตรเฉพาะของ U-Farm  ที่อุดมไปด้วยกาบ้า (GABA) และ สารต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยวิต ามิน B3 B6 B9  ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ของไก่ ให้มีโครงสร้างกล้ามเนื้อ ที่ดี จึงทำให้เนื้อมีความยืดหยุ่น ทั้งยังทำให้ได้รสชาติความหอม ความนุ่ม และความฉ่ำของเนื้อไก่ มากกว่าทั่วไป ถึง 55% ที่สำคัญยังปลอดสาร ปลอดภัย ไม่ใช้ฮอร์โมน และไม่เคยได้รับยาปฎิชีวะนะ 100% จาก NSF International

“ด้วยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม อาหารไก่และการเลี้ยง พิถีพิถันในทุกๆขั้นตอน ด้วยระบบฟาร์ม ป้องกันโรคขนาดใหญ่ และการเลี้ยงไก่แบบ เคจ ฟรี (Cage Free) หรือเลี้ยงแบบนอกกรง ซึ่งจะทำให้ไก่มีพื้นที่ ในการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ภายในโรงเรือนควบคุมอากาศและอุณ หภูมิตามช่วงอายุอย่างถูกสุขลัก ษณะ มีการ ปรับสูตรอาหารตามช่วงอายุ ซึ่งจะทำให้ไก่ทุกตัวมีสุขภาพกา ยและสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อรสชาติ และคุณภาพ ของเนื้อไก่ที่ได้รับ”

ด้านนายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหารด้านก ารตลาด กล่าวเสริมว่า “ผลิตภัณฑ์ Benja Chicken มุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นพ่ อแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจเป็นพิเศษเรื่ องการเลือกอาหารให้ลูก และกลุ่ม Hi-End Mom โดยช่องทางการจัดจำหน่าย จะมุ่งรุกไปยังช่องทางค้าปลีกสมั ยใหม่ (Modern Trade) อาทิ Central Food Hall, Tops Market, Gourmet Market, Home Fresh Mart, Foodland, MaxValu, Villa Market, CP Freshmart และ Rimping เชียงใหม่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเ ป้าหมายโดยตรง และช่องทาง B2B เพื่อ ให้ร้านอาหารหรือภัตตาคารนำไปปรุ งจำหน่าย โดยมีแผนร่วมกับร้านอาหารที่เป็ นแบรนด์ชั้นนำ และร้านอาหาร ระดับพรีเมียมรวมถึงร้านอาหารระ ดับมิชลินสตาร์, โรงแรมและสายการบินต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงสื่อต่างๆทั้งออนไลน์และอ อฟไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดการทดลอง บริโภคสินค้า จนเกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ”

ทางด้าน โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล คุณแม่ลูกแฝด น้องอลิน-น้องอลัน เปิดเผยถึงความรู้สึก ของการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ “Benja Chicken” ว่า “ยอมรับเลยว่าทุกวันนี้ยังมีควา มกังวลในการเลือก อาหารให้ลูก แม้น้องอลิน-น้องอลันเป็นเด็กเลี้ ยงง่ายทานได้ทุกอย่าง แต่สำหรับเนื้อไก่โอปอลล์มั่นใจ Benja Chicken หลังจากได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาที่ฟาร์มก็พบว่า ใช่เลย! เพราะเลี้ยงด้วยแบบธรรมชาติ แม้จะเป็นฟาร์ม ที่เลี้ยงไก่ในโรงเรือน ภายใต้แนวคิดระบบฟาร์มป้องกันโร ค แต่ก็มีพื้นที่ให้ไก่ได้เดินอิส ระ ที่สำคัญคือ ให้อาหารไก่ ด้วยข้าวกล้องที่มีคุณค่าทางอาห ารสูง เรียกได้ว่าพิถีพิถันในทุกขั้นต อนจริงๆ”

 ฝ่ายคุณพ่อหมอโอ๊ค สมิทธ์ อารยะสกุล เสริมว่า “เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำ คัญ มีความมั่นใจ 100% หลังจากศึกษาข้อมูลของ Benja Chicken และได้เข้าไปที่ฟาร์ม ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าไก่ทุกตัว ทุกล็อต ปราศจากการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริ ญเติบโต และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยตลอดการเ ลี้ยงดู โดยมีองค์กรระดับโลก อย่าง NSF ให้การรับรอง แม้ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่เชื่อว่ าคุ้มค่ากับสุขภาพของเด็กๆ ที่ยังมีภูมิต้านทานต่ำ ส่วนตัวมั่นใจว่า อาหารที่มาจากธรรมชาติจะปลอดภัย และเหมาะกับเด็กๆ มากที่สุดครับ”