สสวทท. แนะเส้นทางการเรียนของเยาวชน เน้นตอบโจทย์ EEC หวังจบแล้วมีงานทำ   พลตรี ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สสวทท.) กล่าวถึงการร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ที่อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ว่า จะนำเสนอเส้นทางอาชีพที่นักเรียนและผู้ปกครองควรทราบ เพื่อที่จะเป็นอาชีพที่เป็นความต้องการของโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC เพื่อจะได้แน่ใจว่า เมื่อเรียนจบแล้วจะมีงานรองรับตามความต้องการของตลาดแรงงาน
 จากความจำเป็นของอุตสาหกรรมที่ต้องการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และวิศวกรจำนวนมาก การเรียนวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็นและปัญหาสำคัญของประเทศไทย ที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และการเข้าสู่สังคม ซึ่งทาง สสวทท. จะได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมานำเสนอในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ด้วย
 

      นอกจากที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะทำให้ผู้สูงวัย มีโรคต่างๆที่เกี่ยวกับความอ้วน และความดันโลหิต อันเป็นสาเหตุแห่งโรคอื่นๆ ทั้งหัวใจ สมอง หลอดเลือด สสวทท. จึงได้เชิญนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยการออกกำลังกายแบบ “จินกังกง” ซึ่งเป็นการยืดเส้นออกกำลังกายแบบจีน ที่ทำให้ลดความดันโลหิตและลดพุง โดยจะได้สาธิตการออกกำลังกาย เรียนรู้ท่าต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ที่ออกกำลังกายแบบนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ เวทีกลาง อิมแพค เมืองทองธานี ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี นายกฯสสวทท.กล่าวทิ้งท้าย