‘ครูเอิร์น-จิรวรรณ’ จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง ชู ‘ผศ.ภคนันท์ ใจงาม’ นั่งที่ปรึกษาวิชาการครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำโรงเรียน และนโยบายของโรงเรียน ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

 ในโอกาสนี้ ยังมีการแนะนำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย ผศ.ภคนันท์ ใจงาม จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมาอย่างยาวนาน เข้ารับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รวมถึง นางพรรณี กมลเลิศ รองอำนวยการฝ่ายอนุบาล, นางอมรา จิตต์กุศล รองอำนวยการฝ่ายประถมศึกษา และ นายดุสิต บุญอาจ รองอำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา รวมทั้งคณะครูของโรงเรียนฯ ทั้งหมด ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง กล่าวว่า ปณิธานของ ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฯ ที่ตั้งไว้คือ ท่านอยากให้โรงเรียนของเรา นอกจากจะเป็นที่ที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้รวมทั้งยังเป็นแหล่งปลูกฝังศีลธรรมและความใฝ่รู้ให้กับลูกๆ หลานๆ การสอนแบบสาธิตของเรา จะโฟกัสอยู่สามอย่างคือ

1. learning by doing การเรียนรู้จากการลงมือทำ 2. student centered approach นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 3. multiple languages skill ทักษะด้านการสนทนาภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยในส่วนนโยบายของเอิร์น ซึ่งเป็น ผอ. นั้น ต้องการให้ รร. เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ที่ให้ทั้ง ความสุข ความรู้ และ ความปลอดภัย กับเด็กนักเรียนทุกคน ในโอกาสนี้ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวสาธิตกรุงเทพธนบุรี ขณะที่ ผศ.ภคนันท์ ใจงาม ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ก็ได้เน้นย้ำเพิ่มเติมในเรื่องของการโฟกัสทั้ง 3 จุด คือ learning by doing, student centered approach และ multiple languages skill ซึ่งนับเป็นแนวทางหลักของโรงเรียนสาธิตควรมี รวมทั้งยังต้องการสนับสนุนทางด้านวิชาการ และการแข่งขันทดสอบในทุกๆ ด้าน ทั้งวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนฯ พร้อมและยินดีให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ โทร. 089-305-1111, 02-408-1919