Epson ททท.สุโขทัย เอกศิลป์ Sony แต่งชุดไทย ถ่ายรูป และ ปริ้นท์ภาพฟรี หน้าวัดชนะสงครามEpson ททท.สุโขทัย เอกศิลป์ Sony และทีมปฏิรูปธุรกิจถ่ายภาพขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย ร่วมแต่งชุดไทย ถ่ายรูป และ ปริ้นท์ภาพฟรี หน้าวัดชนะสงคราม แขกผู้มีเกียรติเดินทางเยี่ยมบูธเอปสันและถ่ายภาพร่วมกัน

1. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 2. นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผอ.ททท.สำนักงานสุโขทัย 3. นางธาดา สังข์ทอง ผอ.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 4 ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สุโขขทัย 5.นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด 6. นางสาวบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ ประธานทีมปฎิรูปธุรกิจถ่ายภาพถ่าย 7.ดร.สงคราม โพธฺิ์วิไล บูรพาจารย์การถ่ายภาพ ช่างภาพมืออาชีพ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคมน ตั้งจิตติเลิศ (อ.ออม) อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กิจกรรมแต่งชุดไทยถ่ายภาพ โดย Epson ททท.สุโขทัย เอกศิลป์ Sony และทีมปฏิรูปธุรกิจถ่ายภาพจัดช่างภาพมืออาชีพ ดร.สงคราม โพธฺิ์วิไล บูรพาจารย์การถ่ายภาพ ช่างภาพมืออาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคมน ตั้งจิตติเลิศ (อ.ออม) อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยช่างภาพสุโขทัยถ่ายภาพให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยว งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย สร้างความสุขสนุกสนานให้กับพี่น้องชาวสุโขทัย และได้ภาพสวยจากเอปสันกลับบ้าน สื่อมวลชนมาเยี่ยมบูธเอปสันพร้อมถ่ายภาพบันทึกความทรงจำ