เด็กสารสาสน์เอกตรา ย้อนรำลึกท่านศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยผ่านพ้นไปสำหรับความประทับใจจากการจัดกิจกรรมงานนิทรรศการ วันศิลป์ พีระศรี ภายใต้แนวคิด “More Than Words” โดยกลุ่มสาระวิชาศิลปะ แผนกมัธยม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี จากกิจกรรมประกวดวาดภาพ Stop Bullying และกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับทำสีน้ำ ตามแบบอย่างศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บรมครูของงานศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย

            อาจารย์ บุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล รองผู้อำนวยการแผนกมัธยม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โรงเรียนเอกชนสองภาษาแห่งแรกของประเทศไทย กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดนิทรรศการ   วันศิลป์ พีระศรี ภายใต้ชื่อโครงการ “More Than Word” นี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของวงการศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย เพราะท่านเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานศิลปะสมัยใหม่ อีกทั้งท่านได้ถ่ายทอดศิลปะแบบอย่างตะวันตกให้กับเยาวชนไทยและริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนศิลปากร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะระดับแนวหน้าของประเทศ นอกจากการจัดนิทรรศการแล้ว ทางกลุ่มสาระวิชาศิลปะ แผนกมัธยม ยังได้จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับทำสีน้ำ และกิจกรรมประกวดวาดภาพ Stop Bullying  แคมเปญสำคัญของโรงเรียนในการรณรงค์ต่อต้านการรังแกกันในโรงเรียน 

สำหรับผลการประกวดวาดภาพ Stop Bullying ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่  ด.ญ.ทัศพร สุขุม ธนากุล นักเรียนระดับชั้น 8A และผลการประกวดวาดภาพ Stop Bullying ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงานชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.อภิญญา ตั้งตรงจิต นักเรียนระดับชั้น 12C