กรมควบคุมโรค แนะเตรียมคน-เตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้ ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัดหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ซึ่งก่อนการเดินทางผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะและคนขับให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าวันปกติ

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ในโอกาสปีใหม่ 2562 นี้ขอให้ประชาชนที่เตรียมตัวกลับภูมิลำเนา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถอย่างมีสติ ดื่มไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ยานพาหนะ หากพบเห็นอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422