ประกวด Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ขอเชิญ นักเดินทาง ส่งผล Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออก ภายใต้แนวคิด " สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร" ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก

รางวัลการประกวด รางวัลรวม ๒ จังหวัด มูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่เกียรติยศ รางวัล จังหวัดละมูลค่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท ) ประเภทการประกวดคลิป ( มูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ) - รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ประเภทไวรัล คลิป ( VIRAL CLIP ) ยอดนิยมสูงสุด ( POPULAR VOTE ) - รางวัลคลิปยอดนิยม จังหวัดละ ๑ รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ประเภทผู้เข้ารอบ และผู้ชนะเลิศ รวม ๑๐ เรื่อง/จังหวัด ( รอบสุดท้าย ) - รางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก พร้อมของรางวัลพิเศษ

หลักเกณฑ์การประกวด เปิดรับผลงานการประกวดไวรัล คลิป ( เปิดรับสมัครพร้อมกัน ๒ จังหวัด ) เปิดรับ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ( ตัดสินรอบละ ๑ จังหวัด ) จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ การตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบจังหวัดละ ๑๐ รางวัล ใช้เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนนผลงานการประกวดไวรัล คลิป ตามที่ผู้จัดฯ กำหนด จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คำตัดสินจากคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ประเภท POPULAR VOTE จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

***เปิดโอกาสให้บุคคล ประชาชนทั่วไปร่วมให้คะแนนการตัดสิน รางวัล POPULAR VOTE ผ่านทางระบบออนไลน์ จากผู้ที่ได้รับการตัดสินเข้ารอบ ๑๐ รางวัล ( ในแต่ละจังหวัด ) สามารถร่วมให้คะแนนโหวตได้ทางแฟนเพจ เที่ยวตะวันออก ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ***กำหนดการให้คะแนนจากยอด LIKE และ ยอด SHARE ประกาศผลรางวัล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลประกวดคลิป ) ของทั้งสองจังหวัด วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลยอดนิยม POPULAR VOTE) ของทั้งสองจังหวัด มอบรางวัล วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท. ) สำนักงานใหญ่ ***ผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกรางวัล จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่ หรือส่งตัวแทนรับรางวัล โดยมีเอกสารประกอบการรับรางวัล ดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของ ตัวแทนที่มารับรางวัล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อและรายละเอียด พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบที่กำหนด) เผยแพร่ออนไลน์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๙๕-๙๕๐-๑๕๕๙ , ๐๘๕-๕๕๓-๙๘๗๒, ๐๙๗-๙๒๑-๒๙๒๙ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2985307811494950&id=184497108242715 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2097589533618049&id=100001010698048 http://www.phototechthailand.com/articles/799 หรือสามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่ https://docs.google.com/forms/d/1G7ZDD7IqJDht6FgKzf3gGH1ixiHhTMsJ1QtJteQtB3E/edit #MoreFunตะวันออก #เที่ยวตะวันออก #ViralClip #Contest #Chachoengsao #Sakaeo