ดีทีวี ร่วมกับรายการเสียงธรรมจากมหายาน และโครงการธรรมะในสวนฯสถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี ร่วมกับรายการเสียงธรรมจากมหายาน และโครงการธรรมะในสวนฯ ขอเชิญญาติมิตรสาธุชน ร่วมงาน โครงการบำเพ็ญมหากุศล มหาทักษิณานุปทาน(กงเต็กใหญ่) มหาสังฆทานอุทิศ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และอุทิศส่วนกุศล แด่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ วีรชน ตลอดจนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล ณ ลานชมวิวสวนรุกขชาติ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-16.00 น. และร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุน สร้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ประจำห้องปฏิบัติการ ไอซียู (ICU) ของโรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒

จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชน ร่วมบำเพ็ญมหากุศลโดยพร้อมเพรียงกัน วัตถุประสงค์ เพื่อบำเพ็ญกุศลมหาทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และอุทิศส่วนกุศลแด่วิญญาณบรรพบุรุษ วีรชน อดีตเจ้าเมืองผู้ครองนคร นักรบไทย บรรพบุรุษไทย ที่สละชีวิตเพื่อรักษาเอกราชชาติไทย ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร ตลอดจนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล เพื่อเชิดชูบูชา แสดงความกตัญญูผู้มีพระคุณ ต่อประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นการตอบแทนบูชาแผ่นดินไทย ที่ให้ที่เกิดที่กินที่อยู่ ให้ความสุขแก่พวกเรามาตลอดกาลนาน และขอเชิญชวนญาติมิตรสาธุชน นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม มาร่วมถวายเป็นมหาสังฆทานอุทิศ แด่บรรพบุรุษฝ่ายพ่อ บรรพบุรุษฝ่ายแม่ทุกชาติภพ แจ้งรายชื่อญาติทั้งหลาย ชื่อตระกูลของแต่ละครอบครัว เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล โดยคณะสงฆ์เถรวาทและคณะสงฆ์มหายาน

กำหนดการ ภาคเช้า บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๐๗:๐๐ น. -ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๑๐๘ รูป ณ ลานชมวิว สวนรุกขชาติ ๐๙:๐๐ น. -ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่ง ประเทศไทย และเตรียมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี -ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูป -ประธานฆราวาสถวายสักการะพระมหาเถระ -พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์อนัมนิกายให้ศีล -พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ -กล่าวรายงาน -ประธานฆราวาสกล่าวเปิดงาน ๑๐:๐๐ น. –พระสงฆ์อนัมนิกาย เจริญพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธี บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต็กใหญ่) โดยคณะสงฆ์อนัมนิกาย วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี -ถวายพุทธบูชา -เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็น มหาสังฆทานอุทิศ ๑๑:๐๐ น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรมหายาน (อนัมนิกายและจีนนิกาย) -สาธุชนรับประทานอาหารพร้อมกัน ภาคบ่าย บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่เหล่าดวงวิญญาณบรรพบุรุษ วีรชนตลอดจนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล ๑๒:๐๐ น. -ระดมทุนสร้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการฉุกเฉิน ICU ๑๓:๐๐ น. –สังวัธยายมนต์ สุขาวดี ยูหมหายานสูตร -พิธีเซ่นข้าวดวงวิญญาณบรรพบุรุษและวีรชน -พิธีเซ่นข้าวดวงวิญญาณที่ไร้ญาติขาดมิตร -ลาที่บูชา -อนุโมทนากถา โดยองสรภาณมธุรส เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม ๑๕:๐๐ น. -ปาฐกถาธรรม โดยพระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ) -พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดยคณะสงฆ์ธรรมยุติ และมหานิกาย