มหกรรม OTOP เที่ยวเพชรบูรณ์ สนุกx2 คึกคักคนแห่เข้าชมล้นฟิวเจอร์รังสิตจังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้าดันสินค้า OTOP ปี 62 เข้าสู่ชุมชนเมืองสร้างรายได้ด้วยการแข่งขันของชาวนาอุตสาหกรรมและการขายสินค้า 5 วันที่ 26 -30 เมษายนเจาะตลาดคนกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงท่องเที่ยวใหม่เพชรบูรณ์เพิ่ม เที่ยวปีใหม่ 15% จากยอดรายได้ 80,000 ล้านบาทมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 62 ปี 2 จำนวน 5 ล้านคน

นายพงษ์พิทยาธนไกรศรีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานมหกรรม OTOP เที่ยวเพชรบูรณ์สนุก 2 ไปแล้วจะได้รู้ ... อยู่แล้วจะรัก ... "เพชรบูรณ์เดินหน้าแรงดันสินค้า OTOP ปี 62 สู่ ชุมชนเมืองสร้างความมั่นใจในระดับการแข่งขันของชาวนาอุตสาหกรรมการบริการและการจัดวางสินค้าทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP จำนวน 50 กลุ่มขายในฟิวเจอร์โฟน ร์ครังสิต

ขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ร่วมเดินทางจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่มีคนมากมายและเป็นเมืองท่องเที่ยวมาถึงเพชรบูรณ์ต้อง 678 หมายถึง 6 อย่างต้องกิน 7 อย่างต้องซื้อ 8 อย่างที่ต้องไปเที่ยวและจัดเตรียมมหกรรมสินค้า OTOP

สำหรับชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย

นายประดิษฐ์หลวงจอกพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระบุว่าในปี 2562 ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สู่ตลาดใหม่ให้กับผู้ผลิต / ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจำนวน 50 กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการ 1 ครั้งระยะเวลา 5 วันโดยการปิดเมืองเป็นงาน“ มหกรรม OTOP เพชรบูรณ์เที่ยวเพชรบูรณ สนุกกับ x2 ไปแล้วจะรู้ว่า…แล้วจะรัก…” 5 วันพบกับบรรยากาศเที่ยวเพชรบูรณ์สนุก x2 สนุกสุดมันผลิตภัณฑ์ชุมชนระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2562 ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 

คาดว่าจะมีผู้ชมงานและใช้จ่ายต่อวันที่ 8,000-10,000 บาทจากยอดผู้เข้าชมรายได้สินค้า 157,000 คนส่ง ผลงานต่อตลาดสินค้าและบริการของห้างสรรพสินค้าชั้นนำของโลก

นายธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ประธานเครือข่ายโอท็อปจ. เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายมีหลายอย่างเช่นข้าวมันไก่, ข้าวมันไก่, ผ้าไหมปัก, ผ้าไหมปักลายดอกไม้, ผ้าไหมปักลายดอกไม้ มากถึง 90% นักท่องเที่ยวต่างชาติขอแสดงความยินดีที่จะได้รับในระดับโลกทำให้นักท่องเที่ยวได้รับในปีที่ผ่านมาฤดูร้อนจะต้องที่ทำเพื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ผ่านมาทางจังหวัดมีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นมรดกโลกได้รับการเสนอให้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วและมีคณะกรรมการที่มี

พล.อ. นายประวิตรเป็นประธานมอบให้เป็นมรดกโลก 14 แห่งที่ได้รับมา แต่โบราณได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกที่มีผู้มาเยือนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกของชาวบ้านอู๋อู๋แล้วนักท่องเที่ยวก็จะมา ถึง”

นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยัชูจุดแข็งของเพชรบูรณ์ในแหล่งกำเนิดของธรรมชาติที่เกิดขึ้นและมีแหล่งทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากการสร้า เช่นพระบาทสมเด็จพระสันตะปาปาและต่อไปจะได้รับการสร้างแหล่งท่องเที่ยวผ่านไปเช่นการสร้างรูปปั้นพระธรรมธรรมที่จะเป็นหอชมเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเมืองที่เพิ่มขึ้นมากขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวต่างประเทศด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงาน แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาสินค้า OTOP ที่มีส่วนสำคัญช่วยด้านการท่องเที่ยวและชุมชนต่อไป