ททท.ภาคตะวันออกจับมือโฟโต้เทคพร้อมพันธมิตร มอบรางวัลประกวดไวรัลคลิปใน หัวข้อ “ More Fun @ ตะวันออก ”ททท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร :  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ภูมิภาคภาคตะวันออก ร่วมกับเว็บไซต์  www.phototechthailand.com และพันธมิตร จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดไวรัลคลิปในหัวข้อ “ More Fun @ ตะวันออก ”

รวม ๒ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนกิจกรรมธรรมดาให้เป็นเรื่องเล่นแสนสนุก ที่จะเติมความสุขให้ชีวิตเพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  โครงการประกวดคลิปครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ โดยให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่จะสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น

 กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจส่งคลิปเข้าประกวดจำนวนมาก พร้อมมีนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสนุกโดยการกด Like & Share จากการชมคลิปที่ตนเองชื่นชอบดังกล่าว

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และคณะกรรมได้ทำการตัดสินการประกวด และประกาศผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และทำการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดพร้อมผู้เข้ารอบทั้ง ๒๐ ทีม วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่ 

รายละเอียดผู้รับรางวัล 

รายชื่อผู้ชนะการประกวด จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชื่อ/ชื่อทีม  ชื่อผลงาน

รางวัลคลิปยอดนิยม(POPULAR VOTE) ( ๑๐,๐๐๐- ) Dreamteam  มิตรภาพและการเดินทาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ( ๑๐,๐๐๐- )  NT House   One Day In ฉะเชิงเทรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ( ๓๐,๐๐๐.- )   รังสรรค์  พลอยสด         สัมผัส-ฉะเชิงเทรา

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ( ๕๐,๐๐๐.- )    เด็กหลังห้อง      เที่ยวกันยัง ฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้ชนะการประกวด จังหวัดสระแก้ว  ชื่อ/ชื่อทีม  ชื่อผลงาน

รางวัลคลิปยอดนิยม(POPULAR VOTE) ( ๑๐,๐๐๐- ) สระลอยแก้ว Sakaeo Thai Style

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ( ๑๐,๐๐๐- )  The Superproductionmans เจ้าฉ่ำ ช่วยด้วย!!

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ( ๓๐,๐๐๐.- )   ศุภนิดา  ศรีเจริญชัย  สระแก้ว Daily

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ( ๕๐,๐๐๐.- )    y n easy  ดินแดนที่น่าหลงใหล

ทั้งนี้ประธานในพิธีมอบรางวัล More Fun @ ตะวันออก ได้แก่ คุณนพดล  ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณวิบูลย์  นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณโสภณ  ตันตโยทัย ผู้อำนวยการกองตลาดภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะกรรมการมากประสบการณ์ :  คุณบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานฉะเชิงเทราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  อ.พิสิฐ  เสนานันท์สกุลคุณสยมภูว์   เศตะพราหมณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภคมน  ตั้งจิตติเลิศ คุณธีระ  แสงสุรเดช พร้อมผู้สนับสนุนกิจกรรม : 1.คุณณริภา   ศรีสว่างวัฒน์  นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ 2.คุณโฆษิต วิวัฒน์วิชา  ผู้แทนจาก บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด 3.คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน  กรรมการผู้จัดการ IQ LAB จำกัด 4.คุณฤดีรินทร์ กิจทวีปวัฒนา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานพลู  (ประเทศไทย) จำกัด