โรงเรียนไทย MOU เกาหลี เพิ่มทักษะภาษาทำงานแดนโสมนายประธาน เวชชประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นส่งเสริมอาชีพและภาษา เปิดเผยว่า การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนทั้งสองประเทศ ครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภาษาและ วัฒนธรรมของสองประเทศ โดยเฉพาะแรงงานไทยที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาเกาหลี เรียนรู้วัฒนธรรม และความช่วยเหลือจากองค์กรวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์

​การร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ครั้งนี้ จะช่วยให้โรงเรียนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาเกาหลีให้แก่แรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและเทคนิคการการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่ดีขึ้น รวมถึงการได้รับการสนับสนุนด้านเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ที่จะนำไปแสดงที่ประเทศเกาหลีในช่วงเทศกาลต่างๆ  เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และช่วยด้านการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในแต่ละภาคด้วย

คุณ ชเว ยองจา ตัวแทนจาก องค์กรวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ เมืองคิมแฮ กล่าวว่า จะทำให้เต็มที่และดีที่สุดสำหรับบทบาทในการร่วมมือกันของทั้งสององค์กรเอกชนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศองค์กรวัฒนธรรมและผู้คน ที่เป็นองค์กรทางด้านสังคมตั้งอยู่ในเมืองคิมแฮ คยองนัม บันทึกข้อตกลงสัญญา MOU เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจภาคเอกชนระหว่างสองประเทศกับโรงเรียนขอนแก่นส่งเสริมอาชีพและภาษาครั้งนี้

“จะเชื่อมโยงบทบาทการทำงานให้มีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่โปร่งใส ระหว่างประเทศต่อประเทศผ่านการทำ MOU ในครั้งนี้ และจะปฎิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด"

องค์กรวัฒนธรรมและผู้คน ที่เป็นองค์กรทางด้านสังคม ที่ตั้งอยู่ในเมืองคิมแฮ คยองนัม ที่ผ่านมาได้มีการร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนสอนภาษาเกาหลี คือโรงเรียนขอนแก่นส่งเสริมอาชีพและภาษา จากประเทศไทย และโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีฮุ่งเฮือง จากประเทศลาว เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ภาคเอกชนระหว่างประเทศ รวมถึง เป็นองค์กรทางด้านสังคม ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สำหรับครอบครัวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวางแผนในการทำกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย, ประเทศกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นภายในประเทศ

ทั้งสองโรงเรียนที่ร่วมลงนามทำ MOU ในครั้งนี้ เป็นองค์กรการศึกษาภาษาเกาหลีและเป็นโรงเรียนฝึกสอนอาชีพภายใต้การกำหนดของกระทรวงแรงงานในประเทศที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างนั้นก็สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นผ่านการเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมและภาษาเกาหลี ก่อนที่จะเดินทางมาทำงานที่ประเทศเกาหลี