เตรียมปรับภูมิทัศน์จัดตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   อนงค์วดี  จีระบุตร ประชาสัมพันธ์ วช. ร่วมกับ นายก อบต. และกำนัน ตำบลดอนหญ้านาง จับมือจัดตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนในวันหยุดของครอบครัว

                 นางสาวอนงค์วดี  จีระบุตร ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ทำหน้าที่ผู้จัดการ ตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย เปิดเผยว่า  ด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิด อยากช่วยพัฒนาให้ตำบลดอนหญ้านาง เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยมีของดีมากมาย มีวัดหลวงพ่อรวย (วัดตะโก) มีหลวงพ่อปะ อายุกว่า 100 ปี ที่วัดวิมลสุนทร มีศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลที่ได้รับรางวัลพระราชทาน มีการทำหัวโขนเป็นงานศิลปะโบราณ การเพาะเห็ดฟางที่ขึ้นชื่อ มีอาหารคาวหวานแบบไทยๆ เป็นต้น จึงชวนเพื่อนเรียนประถมถึงมัธยม กำนันสุธีร์  ใบกุหลาบ กำนันคนใหม่มีอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อถิ่นกำเนิดและประโยชน์ของคนในชุมชน เสนอนายก อบต.ดอนหญ้านาง ว่าที่ ดร.สุรกิจ  สุวรรณแกม ทำก็ทำแล้วต้องทำให้ได้ ซึ่งเป็นงานยาก แต่อยากทำ เพื่อประโยชน์ของคนในตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย จะสำเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน

  นายสุรกิจ สุวรรณแกม นายก อบต. ดอนหญ้านาง กล่าวว่า สะพานข้ามคลอง หลวงพ่อรวย ได้สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีที่ผ่านมา มีการเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการ และใช้สัญจรระหว่างชุมชนในตำบลดอนหญ้านางให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะในวันหยุดต่างๆ จะมีนักท่องเที่ยว เดินทางมากราบสรีระหลวงพ่อรวย ที่วัดตะโก เป็นจำนวนมาก และเดินทางต่อไปนมัสการหลวงพ่อโต ที่วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอภาชีและอำเภอท่าเรือ เลียบคลองระพีพัฒน์ จึงเห็นว่าการเปิดตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย  เป็นจุดน่าสนใจที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อน ให้กับนักท่องเที่ยว หรือคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 นายสุธีร์  ใบกุหลาบ กำนันคนใหม่ ตำบลดอนหญ้านาง กล่าวว่า เมื่อรับอาสามาเป็นผู้นำชุมชน ตำบลดอนหญ้านาง ก็มีความพร้อม อยากเห็นการพัฒนาในหลายๆ ด้านของชุมชน และเห็นว่าการที่จะเปิดตลาดน้ำสะพานหลวงพ่อรวย จะช่วยให้คนในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการขายสินค้าทางการเกษตร หรืองานฝีมือต่างๆ ได้ในวันหยุด และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำบลดอนหญ้านาง ตัวเองมีความสามารถในงานศิลปะตกแต่ง จะรับอาสาในการปรับภูมิทัศน์ริมคลองระพีพัฒน์ และสะพานให้มีความสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในในวันหยุดได้รับความสุข ความสะดวก สบายให้มากที่สุด

 โดยทั้งสามท่าน ได้มีการประชุมหารือและลงพื้นที่บริเวณสะพานหลวงพ่อรวย  เพื่อวางแผนการทำงานในแต่ละส่วน เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยคาดว่าจะเปิดตลาดให้ทันในช่วงลอยกระทงปีนี้