SME จุดเปลี่ยนสู่โลกยุคดิจิทัล ผู้ประกอบการขานรับพร้อมปรับตัวความที่เคยเป็นนักธุรกิจ SME มาก่อน จึงรู้ลึกรู้จริงว่า SME เป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศที่แท้จริง

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล หรือ “ผอ.เสือ” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. เห็นว่า SME มาถึงจุดเปลี่ยน โลกยุคดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น

ผู้ประกอบการต้องตื่นรู้ ตื่นตัว และปรับตัวเองให้ทัน เรียกว่าต้องแตกต่าง โดดเด่น และโดนใจลูกค้า จึงจะประสบความสำเร็จ รวมถึงต้องขวนขวายหางานวิจัยมาเสริม เอานวัตกรรมมาใส่ เอาเทคโนโลยีมาเติม เอาความคิดสร้างสรรค์มาผนวก จึงจะแข็งแรงและสำเร็จ เรียกว่า Born Strong ซึ่งการค้าของ SME จะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยโลกออนไลน์อยู่แล้ว เราจึงสามารถจับลูกค้าได้ทุกมุมโลก ผ่าน อี-คอมเมิร์ช หรือแพลตฟอร์ม ที่เรียกว่า Born Global นั่นคือ เริ่มเป็นธุรกิจตั้งแต่วันนี้ได้เลย โดยพุ่งเป้าไปที่ลูกค้ากลุ่มย่อย หรือ Niche marketing ให้ได้ ...ถือเป็นมุมมองอันเฉียบคมที่นำพา SME โดดเด่นวันนี้