เปิดเวที ASEAN Startup Hackathon ประชันไอเดียที่สุดเมืองอัจฉริยะแห่งอาเซียนในงาน Digital Thailand Big Bang 2019(28 ต.ค. 62) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ผนึกกำลังพันธมิตร HUBBA Thailand, Techstars และ Techsauce เปิดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน ASEAN Startup Hackathon (อาเซียน สตาร์ทอัพ แฮกกะตอน) ในงาน   DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ เฟ้นหาสตาร์ทอัพ ผู้ชนะเพียง 1 เดียวจากผู้เข้ารอบ 20 ทีม ด้วยโจทย์การประชันไอเดียพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะสู่ระดับอาเซียนชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมด้วยกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลทั้งด้าน Hardware และ Software ที่พร้อมจะต่อยอดสู่กิจกรรมพัฒนาแนวคิดให้เป็นธุรกิจจากกิจกรรมการแข่งขันเพื่อการพัฒนา (Hackathon)   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคมนี้

ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) กล่าวว่า “การแข่งขัน ASEAN Startup Hackathon จัดขึ้นเพื่อให้เหล่าสตาร์ทอัพ ได้นำเสนอแนวคิดและ แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งปีนี้ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ได้มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ   ในภูมิภาค โดยเฉพาะด้านเมืองอัจฉริยะ ด้านรัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เห็นได้จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน ทั้งชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาเมืองที่ดำเนินการอยู่ ในปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

การแข่งขัน ASEAN Startup Hackathon ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้นำเสนอแนวคิดที่สามารถพัฒนาต่อยอดและทำให้เกิดขึ้นจริงได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการจุดประกายความสามารถของเหล่าสตาร์ทอัพ ซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ”

กิจกรรมการแข่งขัน ASEAN Startup Hackathon ได้รับความสนใจจากสตาร์ทอัพทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมากถึง 65 ทีม ที่มีสินค้าหรือบริการต้นแบบ หรือแม้กระทั่งไอเดียนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะในด้านพลังงาน (Energy) การคมนาคม (Mobility) หรือการอยู่อาศัย (Smart Living) ที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอด โดยได้คัดเลือกเหลือ 20 ทีมสุดท้าย ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เวิร์คชอป โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากวงการสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการโค้ชชิ่งแบบตัวต่อตัวจากเหล่า Facilitator มากประสบการณ์ และได้รับคำแนะนำอย่างตรงจุดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อัดแน่นความสนุก สาระความรู้ และไอเดียใหม่ ๆ ตลอดทั้งงาน ก่อนเข้าสู่การประชันไอเดียรอบคัดเลือก ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อเฟ้นหาทีมที่ชนะเพียงหนึ่งเดียว

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลทั้งด้าน Hardware ภายใต้ชื่อกิจกรรมเฮโบคอน (Hebocon) งานประกวดจัดแข่งขันหุ่นยนต์เห่ยอย่างสร้างสรรค์เฮโบคอนมีที่มาจากประเทศญี่ปุ่น เฮโบ หรือ  เฮโบอิ (Heboi) มีความหมายในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า เห่ย หรือ คุณภาพต่ำ คือการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้น จากเทคนิคบ้าน ๆ ที่สามารถหาได้ง่ายในชีวิตประจําวันมาเชื่อมโยงดัดแปลงประกอบขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์อย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Software ภายใต้ชื่อกิจกรรม Coding Arena กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ          

ให้ผู้เข้าร่วมงานรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ สนใจฝึกฝนทักษะความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือที่เราเรียกกันว่า Coding โดยจำลองสนามแข่งขันเป็นเขาวงกต ใช้การเขียนโค้ดบังคับอุปกรณ์แข่งขัน ตามกติกา ที่กำหนดเพื่อหาผู้ชนะ เพื่อเยาวชนและคนรุ่นใหม่ จุดประกายความคิดเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศไทย

กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน (ASEAN Startup Hackathon) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้มีโอกาสระดมสมองทำการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและสามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการจริงในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นและนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาอย่างมั่นคงอีกด้วย

ทีมผู้ชนะจะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 200,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มี 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท มาร่วมติดตามผลผู้ชนะได้พร้อมกัน บนเวที ASEAN Startup Hackathon ภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้