Amazing 4 Stations 4 All สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายณ ศูนย์ประชุมฯไบเทค กรุงเทพฯ :  27 พฤศจิกายน 2562 เวลา16.00 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ Amazing 4 Stations 4 All เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนแบบสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจลดมลภาวะ และสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย  โดยได้เชิญพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ สมาพันธ์สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คุณรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และคุณณริภา  ศรีสว่างวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพและผู้จัดงาน PHOTO FAIR 2019 ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมการถ่ายภาพโครงการ Amazing 4 Stations 4 All  บริเวณเวทีกลาง ภายในงานโฟโต้แฟร์ 2019 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

โครงการ Amazing 4 Stations 4 All ดังกล่าว เป็นโครงการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพ บริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ทั้ง 4 แห่ง คือ สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด และสถานีวัดมังกร โดยเส้นทางรถไฟฟ้าดังกล่าวได้วิ่งผ่านย่านที่อยู่อาศัยที่มีมนต์เสน่ห์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ ตลอดจนพื้นที่ที่เป็นย่านเศรษฐกิจการค้าสำคัญๆ อาทิ ชุมชนย่านเพชรเกษม ชุมชนธนบุรี ปากคลองตลาด เยาวราช และสถานที่สำคัญรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเปิดโอกาสให้ทั้งไทย และเทศ ทุกกลุ่มได้ท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ( Tourism for all ) 
 โดยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเชิญชวนให้นักถ่ายภาพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพบริเวณสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 4 สถานี และนำภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาจัดแสดง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของรถไฟฟ้า MRT โดยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 สถานี ทางผู้จัดงานฯ จะมีการมอบของกำนัลพิเศษที่ทรงคุณค่า คือ เหรียญตรามงคลที่ระลึกแบบชุด องค์เสด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 “ พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย ” ให้ไว้เป็นเกียรติแก่วงตระกูล พร้อมของรางวัลอื่นๆ

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Amazing 4 Stations 4 All ดังกล่าว สามารถติดตาม และหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
Website : http://www.phototechthailand.com/articles/1286 
Page : Phototech Magazine   
Tel. 097 921 2929, 095 950 1559

กติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 4 คือ สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด สถานีวัดมังกร
ภาพที่ร่วมกิจกรรม ต้องเป็นภาพถ่ายภายในสถานี และภายนอกสถานี เป็นภาพแห่งความงามทางภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงแหล่งอาหารอร่อย และแหล่ง Shopping ในสถานที่ต่างๆ  ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน    สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายของสถานีที่ร่วมกิจกรรม
1. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่  27 - 30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 150 ท่าน ค่าเข้าร่วมกิจกรรมท่านละ 49 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  http://www.phototechthailand.com/articles/1286
2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2562  ติดตามได้ที่ Page : Phototech Magazine หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 49 บาท พร้อมส่งหลักฐานมาที่ E-mail : phototechthailand@gmail.com ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
3. ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยสมาร์ทโฟน กล้องดิจิตอล กล้องชนิดอื่น ๆ และส่งเป็นไฟล์ Jpg. ภาพที่ส่งเข้ามาต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล
4. ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคตามที่ผู้ถ่ายเห็นสมควร เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพถ่ายยังต้องดูเป็นธรรมชาติ และไม่ผิดไปจากความเป็นจริง
5. ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่เกิน 4 ภาพ (สถานีละ 1 ภาพ) พร้อมระบุชื่อสถานีที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน
6. ผู้ส่งภาพต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น  ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการตัดสินทันที
7. ระยะเวลาการถ่ายภาพและส่งภาพได้ตั้งแต่ วันที่  5 ธันวาคม 2562 – 5  มกราคม 2563 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรรมต้องเป็นเรื่องราวในเชิงบวก ไม่ลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ท่าทางที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น หยาบคาย เสียดสี ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ทางสังคมนั้น ๆ
8. ภาพที่ส่งจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแสดงในที่ใด ๆ มาก่อน 
และผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่เนื้อหาภาพ บุคคล หรืออื่นใด ที่ใช้ในการส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ททท., รฟม., BEM, พันธมิตร และผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
9. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม และไฟล์ต้นฉบับ  ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของ ททท., รฟม., BEM, พันธมิตร และผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม สามารถนำไปใช้ในภารกิจ การประชาสัมพันธ์ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วม ททท., รฟม., BEM, ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม และผู้สร้างสรรค์ผลงาน (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18)  
10. ภาพถ่าย 150 ภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่บนสื่อรถไฟฟ้าใต้ดิน จัดแสดงนิทรรศการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
11. คณะกรรมการตัดสินภาพ มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้
12. ผู้ส่งภาพมีสิทธิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมของรางวัลพิเศษ เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 
13. ส่งภาพได้ที่  E-mail : phototechthailand@gmail.com  
14. รายละเอียดเพิ่มเติม 
Website : http://www.phototechthailand.com/articles/1286
Page : Phototech Magazine
Tel. 097 921 2929, 095 950 1559

หมายเหตุ เมื่อผู้สมัครปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างถูกต้อง ภาพ 150 ภาพ จะได้รับการเผยแพร่บนนรถไฟฟ้า MRT, ได้รับบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT มูลค่า 200 บาท รุ่น Limited Edition (จัดส่งภายหลัง)  พร้อมทั้งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลชนะเลิศของแต่ละสถานี (ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น)