วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ฐานะประธานในพิธี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ให้การต้อนรับ ในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งคนกลับบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำกิจกรรมเกมที่สอดแทรกความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาสร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร สำหรับกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีในช่วงเทศกาลต่างๆ อันเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ และผู้ใช้รถทั่วไป มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตให้ลดน้อยลง