ขอเชิญพุทธศาสนิกชน หน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วน ร่วมบุญใหญ่ "พิธีมหาทักษิณานุปทาน สังฆทานอุทิศ เพื่ออุทิศให้กับบูรพมหากษัตริยาธิราช วีรชน ผู้เสียสละต่อประเทศชาติ และบรรพบุรุษของจังหวัดอุดรธานี" ภายใต้แนวคิด "เช้าทำบุญเลี้ยงพระ กลางวันเลี้ยงคน เย็นเลี้ยงผี" ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์อาหารวีที (VT) แหนมเนือง คอมมูนิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมูลนิธิได้เป็นเจ้าภาพข้าวสารจำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมอาหารแห้งอื่นๆ


ท่านใดจะร่วมบุญสามารถประสานได้ที่ : มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง 
เบอร์โทรสอบถาม 085-1779169
สั่งจองวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ 127 ปี อุดรธานี
โทรศัพท์ 094-339-8484