มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดตัว“ดาวเดือน SAU SMART FRESHY 2015”              รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดกิจกรรมการประกวด  SAU SMART FRESHY 2015  หรืองานประกวดโฉมดาวเดือน ม.เอเชียอาคเนย์ปี 2015 ในปีนี้ โดยผู้ชนะเลิศจากการประกวดทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในปีนี้ฝ่ายหญิงได้แก่ น้องโบว์  นางสาวภาวิณี วีระพันธ์พงศ์  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  น้องโบว์ เป็นนักกิจกรรมตั้งแต่ยังเยาว์ โดยจบจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการร้องเพลงไทยและเพลงสากล  สำหรับคติประจำใจของเธอคือ “ อะไรที่ไม่ดีเราจะปรับให้ดี  อะไรที่ดีอยู่แล้ว เราจะปรับให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป”

                ในส่วนของฝ่ายชาย ได้แก่ น้องเต้ - อิทธิพล บุตรธรรม  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาเครื่องกล น้องเต้จบชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย โดยมีความสามารถพิเศษเป็น ดีเจและพิธีกร  น้องเต้  สำหรับคติประจำใจของหนุ่มคนนี้ คือ  “จงไปให้ถึงฝัน  ถึงฝันจะไกลผมก็จะไป”

                สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีที่เรียนหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนหรือศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาที่ไหนดี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์ ยังคงเปิดกว้าง และเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 02-807-4500  ต่อ  190,192   หรือ  www.sau.ac.th