สภากาชาดไทย ระดมแพทย์ พยาบาลจิตอาสา ร่วมทีม Telemedicine เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย Home Isolation
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มจะยืดเยื้อต่อไปเป็นเวลานาน ทำให้พบปัญหาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล            ซึ่งไม่สามารถเพิ่มได้ทันกับจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น การรักษาพยาบาล โดยการคัดกรองและประเมินอาการทางโทรศัพท์ (Telemedicine) โดยทีมแพทย์ พยาบาล จึงมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ขณะนี้
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “การแยกกักตัวเองที่บ้านของผู้ป่วยโควิด -19 หรือ Home Isolation เป็นหนทางหนึ่งในการลดปริมาณผู้ป่วยโควิด-19 ในการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถแยกกักตัวเองที่บ้านได้ และลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และจะได้รับอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และการดูแลรักษา ผ่านทาง Telemedicine ซึ่งเป็นการสื่ิอสารสองทาง สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและวินิจฉัยจากแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยสามารถติดตามการรักษาได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และคำแนะนำจากแพทย์ได้โดยตรง และได้รับการสั่งยาพื้นฐาน และยาต้านไวรัส Favipiravir และไม่กระทบต่อการจองเตียงในโรงพยาบาลของผู้ป่วย         สีเหลือง หรือสีแดง ทำให้รับคนไข้ได้ในปริมาณที่มากขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดูแลรักษาผ่านทาง Telemedicine จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การระดมทีมแพทย์และพยาบาลจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ ในการร่วมกันทำงานด้าน Telemedicine จะเป็นทางออกในการลดภาระของสถานพยาบาล และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในเวลานี้”   
สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน แพทย์และพยาบาลจิตอาสาที่สนใจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตนที่บ้าน (Home Isolation) ผ่านทาง Telemedicine โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ เป็นผู้ที่มีเวลาในการให้คำปรึกษาผู้ป่วย สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และสามารถใช้แอปพลิเคชัน Line ได้  โดยสามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR code หรือ คลิกลิงก์ https://chapter.redcross.or.th/covid-19/register.php  ติดต่อสอบถามเรื่องการรับอาสาสมัครได้ที่ สายด่วน โทร. 0 2021 1664