"อมตะสยาม เขย่าวงการพระเครื่องเมืองไทย” ได้ฤกษ์เปิดศูนย์การเรียนรู้และตรวจสอบพระเครื่องด้วยหลักวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ บนถนนเสรีไทยวันที่ 8 ก.ค. 2565  นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนพระเครื่องอมตะสยาม ที่ร่วมจัดหลักสูตรกับ สถาบันการศึกษาทางไกล สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการรับรองมาตรฐานของผู้เรียน ซึ่งศูนย์การเรียนรู้พระเครื่องอมตะสยาม แห่งนี้ มีนายธนกชพร ศิริเพชร ประธานศูนย์ฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็น สถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณ นอกจากให้ความรู้ผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องพระเครื่อง เพื่อให้รู้เท่าทันกลไกตลาด โดยตั้งอยู้ เลขที่ 78 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

โดยในงานมี นายธนกชพร ศิริเพชร  ประธานศูนย์การเรียนรู้พระเครื่องอมตะสยาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มาให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ยังเปิดมีการแถลงข่าวถึงความร่วมมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทางไกล กศน. กับ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต(อมตะสยาม) ซึ่งประกอบด้วย นาย วัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. นาย ณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล นายธนกชพร ศิริเพชร (CEO) ศูนย์การเรียนรู้พระเครื่องอมตะสยาม ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์และการกำหนดอายุทางโบราณคดี และ ดร.ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดอายุทางธรณีวิทยาและโบราณคดี  และนาย ปิยะ ยืนยงสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท BoxChain Tech จำกัด

นายธนกชพร กล่าวว่า ศุนย์เรียนรู้พระเครื่องอมตะสยาม ร่วมกับ 8 สถาบันที่ตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณ ประกอบธุรกิจ จัดการรับรองด้านวัตถุโบราณ ประมูล ประเมิน และจำหน่ายวัตถุโบราณ พระเครื่อง วัตถุที่หายาก ศิลปวัตถุและวัตถุมงคลทุกชนิด ออกใบรับรองพระแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา รวมถึงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาพระเครื่อง (โต พรหมรังสี) ซึ่งศุนย์แห่งนี้เป็นทางเลือกใหม่ องนักสะสมและอนุรักษ์พระเครื่องเมืองไทย รวมประชาชนทั่วไปที่สนใจ  วัตถุมงคลทุกองค์ที่ท่านอยากรู้ว่าแท้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบให้พร้อมออกใบรับรอง มีมาตรฐานชัดเจน และประเมินราคาถูกต้องตามหลักสากลโดยนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นผู้ตรวจสอบวัตถุโบราณ พระเครื่อง วัตถุที่หายาก ศิลปวัตถุ

ผศ.ดร.ธิดารัตน์  วิชัยดิษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์และการกำหนดอายุทางโบราณคดี และ ดร.ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดอายุทางธรณีวิทยาและโบราณคดี กล่าวบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ค่าอายุของตัวอย่างโบราณคดี ซึ่งประกอบด้วย เทคนิค Thermoluminescence dating และ Optically Stimulated Luminescence dating  ซึ่งใช้ Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปริมาณรังสีต่อปีในตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพระสมเด็จที่ผลิตในยุคสมัยดังเดิมกับพระสมเด็จที่ผลิตในยุคสมัยปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบบด้วยเทคนิค  X-Ray Diffraction (XRD) และ X-ray fluorescence (XRF)

นายปิยะ ยืนยงสุวรรณ กรรมการบริหารจาก บริษัท BoxChain Tech ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain กล่าวถึวเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการซื้อขาย ประมูล วัตถุโบราณ วัตถุมงคล ที่ตลาดกลางซื้อขาย ประมูล อมตะสยาม นับเป็นมิติใหม่ของการซื้อขาย ประมูล วัตถุโบราณ วัตถุมงคล ของประเทศไทย ที่สามารถให้บริการกับผู้ซื้อ ผู้ขาย ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

อมตะสยาม มีวิสัยทัศน์ที่จะดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานสากลในการสะสมพระเครื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับ วัตถุโบราณ วัตถุมงคล และเป็นตลาดกลางซื้อขาย แลกเปลี่ยน วัตถุโบราณ วัตถุมงคล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นสถานที่พบปะของนักสะสมพระเครื่อง

" สืบสานอนุรักษ์ พุทธศิลป์แผ่นดินสยาม"

นักสะสมพระเครื่อง ผู้สนใจวัตถุมงคล ของเก่า เครื่องลายคราม แวะชมได้ที่

สถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณ อมตะสยาม

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 78 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

พบกับนักวิเคราะห์วิจัย  ตรวจหาค่าอายุทางเทคนิควิทยาศาสตร์

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 09.00 – 17.00 น.) เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-0398978

อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com