พาณิชย์ - DITP รีเทิร์น ขนค่ายหนัง-คอนเทนต์ไทย คัมแบ็คตลาดฮ่องกงเตรียมกลับมาจัดงานออฟไลน์เต็มรูปแบบอีกครั้ง สำหรับกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าในงาน Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) มหกรรมตลาดซื้อขายภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของเอเชีย  หลังจากชะลอการจัดงานเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไปกว่า 3 ปี เต็ม เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกลับมาเปิดประเทศเต็มรูปแบบในปีนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมการท่องเที่ยว ผนึกกำลัง
เชิญนักลงทุน ผู้สร้าง นักธุรกิจสำคัญทั่วโลกเข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยจำนวน 21 บริษัท ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน หวังสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท
 
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า 
“งาน Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) นับเป็นตลาดแรกของปีที่คนในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงต้องการเข้าร่วมงานมากที่สุด ด้วยเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีศักยภาพสูง และมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม FILMART ครั้งสุดท้าย 3 ปีก่อนในปี 2019 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับผิดชอบในส่วนของการบริหารเจรจาการค้า ต่อมาระหว่างปี 2563 - 2565 เป็นช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องหยุดไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย FILMART 2023 จะกลับมาจัดอีกครั้ง โดยกิจกรรมการเจรจาการค้า (Business Matching) จะก่อให้เกิดการซื้อขาย การลงทุน 
การร่วมผลิตระหว่างประเทศ (Co-production) การรับจ้างผลิต สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบันเทิงไทยในตลาดโลก ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล 
แสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ตั้งเป้าการจับคู่เจรจาการค้า
จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง”
 
สำหรับรายชื่อผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 21 บริษัท ประกอบด้วย
กลุ่มบริษัทด้านผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์และแอนิเมชั่น (Film Production & Distribution) 
จำนวน 13 บริษัท ได้แก่ Bison Idea, Film Frame Productions, GDH 559, Hollywood (Thailand), 
M Pictures, Mono Streaming, Monwichit Entertainment, Nob Productions, Right Beyond, Sahamongkolfilm International, T&B Media Global, Thongkham Films และ W Empire
 
ด้านบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Production & Post Production Services) 
มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ Benetone Films, Kantana Post Production (Thailand), Retina Film Production,  The Studio Park Thailand และ Xhabition
 
 
 
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มบริษัทด้านผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์ (Television Content and Formats) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ Halo Productions และ M Flow Entertainment และด้านผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย (Documentary) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ Wishtrend Thailand
 
ทั้งนี้ Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) นับเป็นงานภาพยนตร์ระดับนานาชาติที่มีความสำคัญที่สุดงานหนึ่งของโลก และเป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยแต่ละปีจะมีบุคคล
ในธุรกิจบันเทิงและมีผู้ซื้อที่มีความความต้องการซื้อภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์รวมถึงการบริการ
ด้านภาพยนตร์กว่า 8,000 ราย นับได้ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้และส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้เติบโตสู่ตลาดโลก