สภากาชาดไทย ร่วมกับ น้องใหม่จุฬา ฯ 2516 ขอเชิญร่วมบริจาค สมทบทุน โครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนางานบริการโลหิตแห่งชาติให้มีความก้าวหน้า  ดำเนินงานแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายสำคัญในการจัดหาโลหิต เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถสมทบทุนด้วยการโอนเงินบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน”  เลขที่ บัญชี 045-3-04655-8 ทั้งนี้ ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า