One Home พม.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13  มกราคม 2567 ทีม One Home พม.จังหวัดตรัง นำทีมโดย นางสาวโสพิญฐ์  สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง และนางสาวกิติยา วงศ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตรัง ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ “ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ในการนี้ ได้มีเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังมาร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คือ สำนักงานการเคหะแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดตรัง นำโดย นายสุวัฒน์ เวียงคำ เคหะจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็กๆและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนการเคหะจังหวัดตรัง โดยจัด ณ สวนสาธารณะโครงการเคหะชุมชนตรัง ระยะ 1 จังหวัดตรังอีกด้วย
         นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ควรค่าแก่การดำรงรักษาไว้ตลอดไป เพราะวันนี้เป็นวันที่เห็นภาพความรัก ความอบอุ่นของคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแสดงออกต่อบุตรหลานในครอบครัวได้อย่างชัดเจน เด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน โดยที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กๆ ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เห็นถึงความน่ารัก ความไร้เดียงสาของเด็กๆ เห็นถึงความรักความเมตตา การดูแลเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน ทุกๆ กิจกรรมที่จัดให้เด็กๆ สามารถเติมความสุข สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เด็กและเยาชน ตลอดจนคนทุกช่วงวัยในครอบครัวที่มานั่งเฝ้าดูแลบุตรหลานที่มาร่วมกิจกรรมได้อย่างชัดเจน และงานวันเด็กปีนี้ตนได้มีโอกาสไปร่วมงานวันเด็กหลายแห่ง ทั้งร่วมเป็นประธานเปิดงาน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ได้เห็นถึงรูปแบบการจัดงานในที่ต่างๆ ถึงแม้จะต่างสถานที่ในการจัดงาน แต่รูปแบบการจัดงานและภาพแห่งความสุข สนุกสนาน และความน่ารักของเด็กๆ ในทุกที่ไม่มีที่ใดด้อยไปกว่ากันเลย 
        นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการจัดกิตกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ในส่วนที่ One Home พม.จังหวัดตรังร่วมจัดบูธกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็กๆ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ภายใต้การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ พม.จังหวัดตรังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งของรางวัลและพลังคนสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ จากเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย CSR ตลอดจนภาคประชาชน รวมกว่า 30 เครือข่าย ซึ่งกิจกรรมแห่งแรก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในซุ้มเพื่อเด็กๆ ได้แก่ กิจกรรมทำขนมโดนัท การเล่มเกมส์ การตอบคำถามชิงรางวัล และมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น โดย นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะที่ได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเด็กดีเด่น จำนวน 2 คน คือ 1) ด.ญ. พราวนภัสสร์ เหล่ากุลวานิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรศิริกุล 2) ด.ช.ขจรศักดิ์ คืนตัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำหรับกิจกรรมแห่งที่สองในบูธกิจกรรม ณ สนามกีฬากลางเทศบานครตรัง เป็นความร่วมมือกับเครือข่าย CSR มาร่วมกันจัดกิจกรรมเล่นเกมส์  ตอบคำถาม แจกของรางวัล และมีทีมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง มาร่วมเล่นดนตรีสด ร้องเพลง พร้อมทั้งทำข้าวไข่เจียวแจกผู้มาร่วมงานกว่าพันฟองอีกด้วย
  นางสาวโสพิญฐ์  กล่าวว่า  ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ทุกคน ที่กำลังต้องเติบโตภายใต้สถานการณ์ที่มีความท้าทายมากจากการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เด็กจึงต้องมีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมได้ ภายใต้คำขวัญ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่างและร่วมกันสร้างประชาธิปไตย และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล  ในกิจกรรมวันเด็กในวันนี้ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กร CSR จังหวัดตรัง
สุดท้ายนี้ พม.จังหวัดตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ช่วยกัน แอดไลน์ ESS  ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ติดมือถือไว้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย/ข่มขู่ว่าจะทำร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือพบเห็นผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายสามารถกดแจ้งเหตุผ่านไลน์ ESS เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ Line OA  ที่ช่วยสร้างความปลอดภัยแก่ตัวเองและชุมชนเพียงแชร์ให้เพื่อน แอดไลน์ @esshelpme  หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/GetbF8D นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย