ฝึกไทยเก๊กเพื่อสุขภาพใน 24 กระบวนท่า             อาจารย์หยาง เผยเซิน  ผู้อำนวยการศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง เปิดเผยว่า  วิชามวยไทเก๊ก หรือ  รำมวยไท่จี๋เฉวียนมีลักษณะนุ่นนวล โอนอ่อน ผ่อนคลาย การเคลื่อนไหวลื่นไหลต่อเนื่อง การหายใจสอดคล้องประสานไปกับการเคลื่อนไหว โดยการฝึกตามศาสตร์วิชาให้กำหนดจิตตามท่วงท่าที่เคลื่อนไหวทำให้ผู้ฝึกเกิดสมาธิ ความสงบ การชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากความคิดมารบกวน เป็นวิชาที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เป็นการออกกำลังกายด้วยท่วงท่าที่สวยงาม ซึ่งช่วยหล่อหลอมการปรับจิตและการหายใจเข้าด้วยกัน สามารถเพิ่มกำลังชี่(ชี่) ทำให้ร่ายกายแข็งแรง ปรับสมดุลของร่างกาย สร้างสมาธิ บำรุงเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ทำให้เลือดหมุนเวียนดี ป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ

           อย่างไรก็ตามการฝึกรำมวยไท่จี๋เฉวียนที่ถูกต้องตามแบบโบราณ จะเป็นการฝึกกำลังภายใน ซึ่งหากฝึกตามขั้นตอน และฝึกฝนอย่างจริงจัง จะทำให้เกิดประโยชน์มากในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งในอดีตยากที่จะหาอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้ เพราะเป็นสิ่งหวงแหนถ่ายทอดให้เฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น และจะถ่ายทอดให้เฉพาะบุตรชาย ไม่ถ่ายทอดให้บุตรสาว ที่โด่งดังมากในโบราณคือรำมวยไท่จี๋เฉวียนตระกูลหยาง

           รำมวยไท่จี๋เฉวียน ให้เกิดพลังภายใน เริ่มต้นผู้เรียนต้องเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาชี่กง เรียนรู้ถึงการฝึกท่ายืนอรหันต์ รู้จุดศูนย์รวมของพลังจักรวาลน้อยในร่างกาย หรือจุดตันเถียนล่าง  โดยฝึกวิชาชี่กงอย่างน้อย 1 เดือน จากนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงจะสอนการรำมวยไท่จี๋เฉวียน เพื่อใช้จิตคุมพลังออกท่าทางการร่ายรำที่เหมาะสม  

          โดยคุณลักษณะที่สำคัญของรำมวยไท่จี๋เฉวียนมีอยู่ 5 ประการ คือ ความช้าซึ่งช่วยพัฒนาความรับรู้ ความเบาช่วยให้การเคลื่อนไหวไปอย่างต่อเนื่องราบรื่น ความสมดุลทำให้ร่างกายอยู่ในท่าที่ไม่ต้องเครียดเกร็ง ความสงบได้มาจากความต่อเนื่องที่มีการเคลื่อนไหวแบบไหลเรื่อยเสมอกัน ความชัดเจนคือการชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากความคิดรบกวน คือยิ่งรำจิตยิ่งนิ่ง